မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ား ခရစၥမတ္ေတးသီခ်င္း ေရးသားသီဆိုၿပိဳင္ပြဲ

သီခ်င္းေရးသားသီဆိုၿပိဳင္ပြဲဆုရရွိသူမ်ားႏွင့္ ဒိုင္လူႀကီးမာ်း

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ား ခရစၥမတ္ေတးသီခ်င္း ေရးသားသီဆိုၿပိဳင္ပြဲ

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ား ခရစၥမတ္ေတး သီခ်င္း ေရးသား သီဆိုၿပိဳင္ပြဲကို
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၂၆-၂၈)ထိ စိန္ဂၽြန္းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ျပိဳင္ပဲြသို႔ မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအသီးသီးမွ လူငယ္ကုိယ္စားျပဳမ်ား လာေရာက္
ယွဥ္ခဲ့ရာ သီခ်င္း(၁၅)ပုဒ္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။၂၇ ရက္ေန႔ညတြင္ သီခ်င္း(၁၅)ပုဒ္ထဲမွ (၇)ပုဒ္ကုိ
စကာတင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး (၂၈) ရက္ေန႔ညတြင္ ထို (၇) ပုဒ္ထဲမွ ပထမ ၊ဒုတိယ၊ တတိယ၊ ႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ
ခ်မ္းသာကုန္းသာသနာအုပ္စုမွ ေမာင္ဟိန္းသူက အမွတ္ေပါင္း (၂၅၀) မွတ္ျဖင့္ ပထမဆု ၊
မံုရြာသာသနာအုပ္စုမွ မနဒီေမာင္ေမာင္ေဌးက အမွတ္ေပါင္း ( ၂၄၄) မွတ္ျဖင့္ ဒုတိယဆု ၊
စိန္ဂၽြန္းသာသနာအုပ္စုမွ မျမတ္ႏုိးသြယ္က အမွတ္ေပါင္း ( ၂၄၃) မွတ္ျဖင့္ တတိယဆု၊
စိန္ဂ်ိဳးဇက္လဖုန္းသာသနာအုပ္စုမွ မဆုိင္းႏူးပန္က အမွတ္ေပါင္း ( ၂၄၂) မွတ္ျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆု ပထမ ၊
သဲျဖဴသာသနာအုပ္စုမွ ေမာင္ဆလုိင္းဆုိ္င္မြန္က အမွတ္ေပါင္း ( ၂၄၂) မွတ္ျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆု ပထမ ၊
စိန္ဂၽြန္းသာသနာအုပ္စုမွ ေမာင္ေသာ္ဇင္ျမင့္က အမွတ္ေပါင္း ( ၂၃၁)မွတ္ျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆု ဒုတိယ ၊
ေမဂြန္သာသနာအုပ္စုမွ ေမာင္ဂၽြန္က အမွတ္ေပါင္း(၂၃၁) မွတ္ျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆု ဒုတိယ အသီးသီးရရွိခဲ့ၾကပါသည္။
အမွတ္ေပးဒုိင္လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ Fr.Richard Hla Min Oo , SM Studio မွ ကိုစိုးမိုး ၊ ေတးေရးေတးဆုိ ကိုေခးကို တုိ႔မွ
အမွတ္ေပးဒိုင္လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။
မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ဒါရိုက္တာ Fr.Augustine Tin Htun က
သီခ်င္းဆုိၿပိဳင္ပြဲဲဲဲျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူငယ္မ်ား ျဖဴစင္တဲ့၀ါသနာအားျဖင့္ ဘ၀မွာေလွ်ာက္
လွမ္းေစလို႔တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ႏွစ္စဥ္သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
Fr.Bosco Bo Bo မွလည္း ယခုလုိခရစၥမတ္ေတးသီခ်င္းေရးသားသီဆိုၿပိဳင္ပြဲေပးလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္
လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားဟာ လူသားထုအတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ
 သီခ်င္းမ်ားကို ေရးစပ္သီဆိုၾကဖို႔လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားကို နားေထာင္ၾကၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕
ႏွလံုးသားမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကဖို႔လုိအပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကေစလို ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္လူငယ္ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္
သီခ်င္းေရးသားနည္းသင္တန္းမ်ိဳး တစ္ခါမွ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဓမၼေတးသီခ်င္း
ေရးသားသီဆိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ ကိုးၾကိမ္ေျမာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ယခုႏွစ္ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္တြင္
Fr.Bosco Bo Bo မွ ဦးေဆာင္ၿပီး လူငယ္မ်ားအား ဂစ္တာတီးသင္တန္းကို ပို႔ခ်ေပးေနၿပီး ေနာင္တြင္
ေတးသီခ်င္း ေရးသားစပ္ဆုိနည္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းကို
လူငယ္ဒါရိုက္တာ Fr.Augustine Tin Htun က ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ား ဓမၼေတးသီခ်င္းေရးသားစပ္ဆိုၿပိဳင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရင္း လက္ရွိတြင္
အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီျဖစ္ေသာ လူငယ္အခ်ိဳ႕လည္းရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ယခင္ႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲမွစကာတင္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၿပိဳင္ၿပိဳင္မွ
 ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ သီခ်င္းမ်ားကို စုစည္း၍ ေတးသီခ်င္းေခြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ခရစၥမတ္အမွီ
 ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်သြားမည္ဟုလည္းသိရိိွရပါသည္။

 

Add new comment

1 + 15 =

Please wait while the page is loading