မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၏ သက္ေတာ္(၇၅)ႏွစ္ျပည့္ႏွင့္ ရဟန္း၀ါေတာ္(၄၅)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

Archbishop Nicholas Mang Thang, Mandalay Archdiocese

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၏ သက္ေတာ္(၇၅)ႏွစ္ျပည့္ႏွင့္ ရဟန္း၀ါေတာ္(၄၅)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၏ ရဟန္း ၀ါေတာ္(၄၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဗလီအခမ္းအနားကို ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ စီရင္စု တြင္ ေမလ (၂၉)ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေမလ(၂၈)ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕သို႔ မႏၱေလး သာသနာမွဘုန္းေတာ္ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီၤးႏွင့္ ဘာသာတူမ်ားက ခ်င္းရိုးရာဓေလ့အတိုင္း ရိုးရာအကမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံကာ ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

အဲ့ဒီေနာက္  ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ဘာသာတူမ်ားအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကိုေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဗဟိုေက်ာင္း တုိက္သစ္အား ေကာင္းခ်ီးေပးကာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေမလ(၂၉)ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ မင္းတပ္ခ်င္းရိုးရာဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း ႏြားေနာက္ပူေဇာ္ပြဲ ေတာ္ကိုက်င္းပခဲ့ပါသည္။ႏြားေနာက္(၈)ေကာင္မွာအသီးသီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္  ေက်းဇူးတင္ျခင္း ျဖင့္ ပြဲရွင္ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားက ပူေဇာ္အပ္ႏွံထားသည့္ ႏြားေနာက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ႏြားေနာက္ပူေဇာ္ျခင္းတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာလာစ္းမန္ထန္းက ယခုလိုလည္း ျမြတ္ၾကား ခ့ဲပါေသးသည္။“ႏြားေနာက္ေတြကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့သနားစရာလုိ႔ျမင္ရမွာပါ။ဒါေပမယ့္ သခင္ခရစ္ ေတာ္ဟာလည္းကၽြႏု္ပ္တုိ႔လူသားေတြအတြက္အေသခံခဲ့တာကိုလည္းျပန္လည္ေအာက္ေမ့ၾကည့္ရမယ္။ဒါေၾကာင့္ ႏြားေနာက္ေတြကို ျမင္ရတာ စိတ္မေကာင္းေပမယ့္လည္းပဲ  သူတို႔လဲ ခုလို ပြဲေတာ္မွာ ပါ၀င္တာဟာသနာအတြက္တစ္ဘက္တစ္လမ္းကၾကည့္မယ္ဆုိရင္ဘုရားသခင္အတြက္သာသနာျပဳတဲ့ေနရာမွာနစ္နာမႈေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။သခင္ေယဇူးဟာေလာကႀကီးအတြက္အေသခံသလိုသူတို႔ လည္းပဲအေသခံရတယ္။ဒါေပမယ့္လည္းအခုလိုေကာင္းခ်ီးေပးျခင္းအားျဖင့္ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကိုခံျခင္းအားျဖင့္သခင္ခရစ္ေတာ္အတြက္ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္းဒီႏြားေနာက္ေတြလိုပါ၀င္ရမွာပါ။ဒါ ေၾကာင္မိုိ႔လို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀ဟာ ေလာကႀကီးမွာ ထာ၀ရ တစ္သတ္ပတ္လံုးေနရမွာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္အတြက္ လာတဲ့လမ္းရွိသလို ျပန္တဲ့လမ္းလဲရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္အဲဒီ အျပန္လမ္း မွာကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင္နဲ႔ ထာ၀ရတည္ေနႏုိင္ဖို႔ ထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္း ရယူဖို႔က အဓိ္ပၸာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏြားေနာက္ေတြကို ပူေဇာ္တာ ရက္စက္မႈလုိ႔ေျပာရင္လဲ မွန္ေပမယ့္ လူေတြအတြက္ သူတုိ႔လဲ အနစ္နာခံရတယ္။ ထုိနည္းတူစြာ ခရစ္ေတာ္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ကယ္တင္ျခင္းကို အေသခံၿပီးမွ ေပးတယ္ဆိုတဲ့ သေကၤတလဲ ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူသားေတြကလဲ ေလာကမွာ ထာ၀ရ ေနဖို႔ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကိုသြားရမယ္။ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ေပါင္းစည္းရမယ္ဆိုတဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္တာျဖစ္တယ္။လူေတြအေနနဲ႔လည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အနစ္နာခံရမယ္ ။ ကိုယ့္ရဲ႕လူမ်ိဳး၊ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ သာသနာအတြက္ အားလံုးဟာ အနစ္နာခံ ၊အေသခံရမွာ ျဖစ္တယ္။ႏြားေနာက္ေတြကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ဟာ အေသခံခဲ့သလုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာလည္း ဘုရားသခင္အတြက္ အနစ္နာခံရမယ္။ဒါမွလဲ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းကင္ႏို္င္ငံေရာက္မယ္။ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီဂ်ဴဗလီပြဲမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် နားလည္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို ရယူႏုိင္ပါတယ္။“ ဟု ဆိုကာ ႏြားေနာက္မ်ားအားေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေပးခဲ့့ပါသည္။အဲ့ဒီေနာက္ရိုးရာေခါင္အိုးမ်ားကိုလည္းေကာင္းခ်ီး ေပးခဲ့ပါသည္။

          ညေနပိုင္းတြင္  ဂ်ဴဗလီမစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို က်င္းပပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။မစာၦးတရားတြင္ ကေလးသာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး Felix Lain Khen Thang,ေတာင္ႀကီးသာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး မာတီးယားဦးေရႊႏွင့္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိဂိုဏ္းအသီးသီးမွဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊သီလရွင္မ်ား၊ကိုရင္မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဂ်ဴဗလီမစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကုိ က်င္းပျခင္းရာတြင္ မြန္ဆီေညာ္ ေပၚလီႏူးစ္ မာန္ဟာေဂ (ပ်ံလြန္)၏ ရဟန္း၀ါေတာ္ (၄၅)၀ါ၊ ျပင္သစ္ သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Frunel ၏ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း ႏွစ္(၅၀) တုိ႔ကိုပါ အတူတကြေအာက္ေမ့ကာ ပူေဇာ္က်င္းခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔လည္းသိရွိရပါသည္။

မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းမွ ဦးေဆာင္ကာ က်င္းပ ပူေဇာ္ခဲ့ပါ သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ၾသ၀ါဒေပးရာတြင္ “ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီး ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္ကို က်င္းပၾကပါတယ္။ ကၽြနု္ပ္တို႔ ဘာသာတူမ်ားရဲ႕ ဂ်ဴဗလီလုပ္တဲ့ ခံစားခ်က္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ အၿမဲတမ္း ပစၥဳပၸန္ကာလ မွာရွိတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဂ်ဴဗလီကို အၿမဲတမ္း က်င္းပေနရမွာျဖစ္တယ္။ဂ်ဴဗလီရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဘိတ္သိတ္မဂၤလာေပးထားသည့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားေစလႊတ္လုိက္ ေသာ မက္စီယားခရစ္ေတာ္သခင္ကို အၿမဲတမ္း ဘာပဲလုပ္လုပ္ လမ္းညႊန္ၿပီးမွ သူ႔ရဲ႕ အင္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့၊လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အခြင့္အေရးဟာဂ်ဴဗလီပါပဲ။ဒါေၾကာင့္ဂ်ဴဗလီလုိ႔သတ္မွတ္မယ္ဆို ရင္ေတာ့ သခင္ဘုရားေပးထားတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေန႔ကို က်င္းပတာပဲျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ ေက်းဇူးဟာအကန္႔အသတ္မရွိိဘူး။လူသားအားလံုးအေျခခံရက္ဟူသမွ်ရရွိခံစားရတဲ့၊ျဖတ္သန္းရတ့ဲေန႔အခ်ိန္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဂ်ဴဗလီကို က်င္းပေနျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ယခုလုိ (၂၅)ႏွစ္ေတြ၊ (၇၅) ႏွစ္ေတြ က်င္းပေနေပမယ့္ ေန႔စဥ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ လူသားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ေန႔တုိင္းဂ်ဴဗလီကို က်င္းပေနျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ဂ်ဴဗလီႏွစ္သည္ စႀကၤာ၀ဋာတစ္ခုလံုးကို ဖန္ဆင္းၿပီး အုပ္စိုးပုိင္သေတာ္မူေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ႏွင့္ အထူးဆက္ႏြယ္ေနတယ္။လူသားတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း၊တုိးတက္ျခင္း၊ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အလုိရွိေနေသာဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ဆႏၵအတုိင္းလူသားမ်ားအားလံုးႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးရမယ့္ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတာကို သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဂ်ဴဗလီရယ္လုိ႔ ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊ႏုိင္ငံေရးတုိ႔မွာ တတ္အားသေရြ႕ ပါဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားဖို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သီလရွင္မ်ားႏွင့္ဓမၼဆရာမ်ားအပါအဝင္ ေခၚေတာ္မူျခင္းမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕အလုိဆႏၵကို လုိက္နာဖုိ႔လုိ အပ္တယ္။ဘုရားသခင္ရဲ႕ေခၚေတာ္မူျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာက်င္းပဖို႔အတြက္ ႏိႈးေဆာ္ေပးတဲ့ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ျဖစ္တယ္။” ဟုဆိုကာ ဂ်ဴဗလီေန႔ေရာက္လွ်င္ သတိရသင့္သည့္အရာမ်ားကို ျမြတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

အဲ့ဒီေနာက္ မစာၦးတရားအၿပီးတြင္ ဂ်ဴဗလီရွင္ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဂုဏ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။စိန္ထေရဇားသီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ သီလရွင္မ်ားက ဂ်ဴဗလီရွင္ ဆရာေတာ္ႀကီး အတြက္ဂုဏ္ျပဳၾသဘာစာကို ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ အဲဒီေနာက္ လူငယ္တစ္ဦးမွလည္း မင္းတပ္ခ်င္း စကားျဖင့္အဖဆရာေတာ္အတြက္ဂုဏ္ျပဳၾသဘာစာကို ဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

အဲ့ဒီေနာက္ ဂ်ဴဗလီကိတ္ကို ဆရာေတာ္သံုးပါးစလံုးမွ စုေပါင္းခြဲကာ ဂ်ဴဗလီမစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

Pinky (MDY-OSC)

 

Please wait while the page is loading