မုန္တုိင္း ဒူရီရင္း တုိက္ခတ္ခံရမူ႔သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေၾကာင့္ ေသဆုံးၾကရသူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနၾကရေသာ ဘဟာမတ္စ္ ႏုိင္ငံ သားမ်ားအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာေပးပုိ႔

မုန္တုိင္း ဒူရီရင္း တုိက္ခတ္ခံရမူ႔သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေၾကာင့္ ေသဆုံးၾကရသူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနၾကရေသာ ဘဟာမတ္စ္ ႏုိင္ငံ သားမ်ား

မုန္တုိင္း ဒူရီရင္း တုိက္ခတ္ခံရမူ႔သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေၾကာင့္ ေသဆုံးၾကရသူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနၾကရေသာ ဘဟာမတ္စ္ ႏုိင္ငံ သားမ်ားအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဝမ္းနည္းသဝဏ္လႊာေပးပုိ႔
စက္တင္ဘာလ ၉၊ ၂၀၁၉

ဝမ္းနည္ဖြယ္ရာသတင္းျဖစ္သည့္ မုန္တုိင္း ဒူရီရင္း တုိက္ခတ္ခံရမူ႔ေၾကာင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ခံစားေနရေသာ ဘဟာမတ္စ္ ႏုိင္ငံအေျခအေနကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ၾကားသိရေၾကာင္း ထုိ့အတြက္ ဝမ္းနည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေၾကာင္း ႏွင့္ ဆုေတာင္းေပးေနေၾကာင္း ရဟန္းမင္းႀကီး ကုိယ္စား ဗာတီကန္ ရဟန္းမင္းအမတ္ ကာဒီနယ္ ပီရဲးတ႐ုိ ပါ႐ုိလင္း မွ ဘာဟာမာစ္ ျမဳိ့ေတာ္ နာေဆာ ႐ွိ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ပက္ထရိတ္ ပင္ဒါ ထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ညေနက တစ္နာရီလွ်င္ ကီလုိမီတာ ၃၅၄ ျပင္အား အ႐ွိန္႐ွိေသာေလတုိက္ႏုန္းႏွင့္ အျပင္းထန္ဆုံး မုန္တုိင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ၿပီး၊ ပင္လယ္လႈိင္းမ်ားမွာ အျမင္ေပ ၄ မီတာ မွ ၇ မီတာထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္း ျပင္းထန္စြာဝင္ေရာက္ တုိက္ခတ္သြားေသာ ဒူရီရင္း မုန္တုိင္းေၾကာင့္ လူ ၄၄ ဦးေသဆုံးၿပီး အိမ္ေပါင္း ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း၊ ေရႀကီးမူ႔မ်ား၊ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမူ႔မ်ား ႐ွိေနေသေၾကာင္း တုိင္းျပည္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆုံး႐ႈံးမူ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဘာဟာမတ္စ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

By Kyi Maung
Credit to Vatican News
https://bit.ly/2kcH715

Add new comment

5 + 1 =

Please wait while the page is loading