ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ သုိးထိန္း ခရီးစဥ္၏ တတိယ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ေမာေရး႐ွ ႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္ရက္တာ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္၏ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ သုိးထိန္း ခရီးစဥ္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ သုိးထိန္း ခရီးစဥ္၏ တတိယ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ေမာေရး႐ွ ႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္ရက္တာ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
စက္တင္ဘာလ ၉၊ ၂၀၁၉

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္၏ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ သုိးထိန္း ခရီးစဥ္၏ တတိယ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ေမာေရး႐ွ ႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္ရက္တာ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္အျဖစ္ မာဒါဂါစကာ မွ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ကြၽန္းႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ ေမာေရး႐ွႏုိင္ငံ ၏ျမဳိ့ေတာ္ ေပါတ္ လူးဝစ္ ျမဳိ့ သုိ႔ တနလၤာ ေန႔က ေရာက္႐ွိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာဗင္ ဂ်ပ္ေနာသ့္ Pravind Jugnauth ႏွင့္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ၾကဳိဆုိခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ သခင္မ အထိမ္းအမွတ္ေနရာသုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ဘာသာဝင္တစ္္သိန္း ခန္႔ႏွင့္ အတူ ေမစာၦးတရား ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။

ေနလည္ဆြမ္းဘုံဥ္းေပးအၿပီး မွာေတာ့ ရဟန္းမင္းႀကီးမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ေမာေရး႐ွ ႏုိင္ငံ၏ တမာန္ေတာ္အျဖစ္ တင္စားေခၚဆုိခံရသူ သူေတာ္စဥ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး လာဗဲလ္ Laval အားျမဳပ္ႏွံသျဂဳိလ္ထားေသာ ဂူသခၤ်ဳိင္းတြင္ သြားေရာက္ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆုံး အစီအစဥ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွကုိယ္စလွယ္ေတာ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ေတြဆုံခဲ့ပါသည္။ ယင္းေတြ႔ဆုံျခင္းအၿပီးတြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး မွ မာဒါဂါစကာႏုိင္ငံ အင္တာနာရီဘုိ ျမဳိ့သုိ႔ ျပန္သြားၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ အဂါၤ ေန႔တြင္ ေရာမျမဳိ့သုိ႔ ျပန္လည္ႂကြသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
By Kyi Maung
Credit to Vatican News
https://bit.ly/2keiQru

Add new comment

3 + 1 =

Please wait while the page is loading