တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ သမီးမ်ားအသင္းဂိုဏ္းဝင္သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ သမီးမ်ားအသင္းဂိုဏ္းဝင္သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္
ေအာက္တိုဘာလ ၄၊ ၂၀၁၉

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ သမီးမ်ားအသင္းဂိုဏ္း အႀကီးအကဲမ်ား၏ ၁၁ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသို႔ ေရာက္ရိွေနၾကေသာအသင္းဂိုဏ္းအႀကီးအကဲ ၆၀ ဦးႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးေတြ႕ဆံုျခင္းတြင္ မိမိတို႔ျပဳခဲ့သၫ့္ကတိသစၥာမ်ားကိုသစၥာရိွစြာေစာင့္ထိန္းၾကဖို႔၊ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ရွင္သန္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီးအသီးအပြင့္မ်ား ေဝဆာလာႏိုင္ေအာင္က်ိဳးစားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

မိမိဘဝကိုဘုရားသခင္အတြက္လုပ္ကိုင္ေနသူေတြမွာ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈေတြ ေတြ့ႀကံဳရင္ဆိုင္ၾကရမယ္ ထိုကဲ့သို႔ေသာအခ်ိန္မ်ားကို ဒုကၡေရာက္ေသာအခ်ိန္မ်ားဟုမသတ္မွတ္ပဲ မိမိဘဝအေျခခိုင္မႈကိုျပန္လဲသံုးသပ္ခြင့္ရေသာ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ဟုမွတ္ယူရလိမ့္မယ္၊ အဲလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာအသင္းဂိုဏ္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္တို႔ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ေရ႔ွအနာဂတ္တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘုရားရဲ့ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကရမယ္၊

သင္တို႔အသင္းဂိုဏ္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဝမ်ျွခင္းအမႈကို ေနရာအကန႔္သက္မရိွ သန႔္ရွင္းေသာဝိညာဉ္ေတာ္၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေနရာတိုင္းလူမ်ိဳးတိုင္းအတြက္ေဝမ်ွၾကရမွာျဖစ္တယ္။

ယေန႔ေခတ္ႀကီးထဲမွာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆာ‌ေလာင္ေန သူေတြဆီကို သယ္ေဆာင္ေပးေနသူေတြျဖစ္ရမယ္တခ်ိန္ထဲမွာဘဲ သာသနာျပဳျခင္းကို အင္အားျဖၫ့္ေပးေနသူေတျြဖစ္ရမယ္။
ဒီဂ်စ္တယ္‌ေခတ္ႀကီးမွာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကိုသံုးခ်ၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုလူေတြဆီေရာက္ေအာင္သယ္ေဆာင္ေပးသူေတြျဖစ္ျကရမယ္၊

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုမိမိဘဝႏွင့္အသက္ရွင္ၿပီး သန႔္ရွင္းေသာဝိညာဉ္ေတာ္ဘုရား၏အကူအညီျဖင့္ ေနရာတိုင္းမွာရိွေသာလူတိုင္းအား ေဝမ်ွေပးၾကပါဟုပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏သမီးမ်ား အသင္းဂိုဏ္းဝင္မယ္သီလရွင္မ်ားကို တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။ ။
By Kyi Making
Credit to Vatican News
https://bit.ly/2oVt0PO

Add new comment

6 + 14 =

Please wait while the page is loading

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ သမီးမ်ားအသင္းဂိုဏ္းဝင္သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.