ခ်မ္းသာကုနး္စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္သခင္မပြဲ

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဦးပဥၥင္းႀကီးသံုးပါးသိကၡာတင္အၿပီးမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု

ခ်မ္းသာကုနး္ ကိုးရစိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ပြဲေတာ္ကို ဒုတိိယကမာၻစစ္မျဖစ္မွီ
ကတည္းက က်င္းပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထိုစဥ္ကတည္းက ခ်မ္းသာကုန္းကုိးရစိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ဟု
နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ခ်မ္းသာကုန္း စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ထံ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ ဘုရားဖူးမ်ားႏွင့္
စည္ကားလွ်က္ရွိခဲ့ပါသည္။တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ပိုမိုစည္ကားလာပါသည္။ မယ္ေတာ္ကို သဒၶါၾကည္ညိဳ၍ မယ္ေတာ္မွတဆင့္
သခင္ခရစ္ေတာ္ထံၾကား၀င္ေတာင္းေလွ်ာက္ေပးမႈေၾကာင့္ ဆုေတာင္းျပည့္ခဲ့၍ မယ္ေတာ္ပြဲတုိင္း လာေရာက္ျဖစ္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕ကလည္း
သက္ေသခံေ၀မွ်မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ ကိုရင္သံုးအားလည္း မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ
ပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းလက္ေတာ္မွ ဦးပဥၥင္းသိကၡာကိုေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ Deacon Raymond ,
Deacon Patrick ႏွင့္ Dominican အသင္းဂိုဏ္းမွ Decaon Anthony တုိ႔သည္ ေအာက္တုိဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔က ဦးပဥၥင္းႀကီးမ်ားအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾက
ၿပီျဖစ္ပါသည္။

 

Add new comment

2 + 12 =

Please wait while the page is loading

ခ်မ္းသာကုနး္စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္သခင္မပြဲ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.