ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ စိန္မာတင္း ဘုိးဘြာရိပ္သာ ေဂဟာမႈး စစၥတာ၇္ ကက္သရင္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

စိန္မာတင္း ဘုိးဘြားရိပ္သာမွ အဘြားအိုတစ္ဦး

ကယားႁပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ကက္သလစ္သာသနာ၌ဘိုးဘြာရိပ္သာတစ္ခုရွိပါသည္၊

၄င္းစိန္မာတင္း ဘိုးဘြားရိပ္သာကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၂) ရက္ေန၌က

လြိဳ္င္ေကာ္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဆိုေတးရိုဖားေမာက ခိုကိုးရာမဲ့

ဘိုးဘြားမၽား ၄င္းတို႔၏ ဘဝေနာက္ဆံုးအခၽိန္၌ ၿငိမ္းခၽမ္းစြာ ႁဖင့္ တရားအားထုတ္ႏိုင္ရန္

ရည္ရြယ္ခၽက္ႁဖင့္ ကယားႁပည္နယ္ ။ လြိဳင္ေကာ္ၿမဳိ႕၌ ၄င္းဘိုးဘြား ရိပ္သာကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္၊ ဘိုးဘြားမၽား၏

ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရး။ကၽန္းမာေရး ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးမၽားအတြက္ အနီးကပ္ႁပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိသည့္

ကရုဏာေရး သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္းမွ စိန္မာတင္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ ေဂဟာမႈးစစၥတာရ္္ ကက္သရင္း မွ

ဘိုးဘြားရိပ္သာ စတင္ႁဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၏ လည္ပတ္ေနမႈ အေႁခအေနကို ယခုလိုေႁပာႁပခဲ့ပါတယ္၊

Interviewer - Pinky Camera & Edit - Pinky

Add new comment

9 + 5 =

Please wait while the page is loading