News

Wednesday, August 21, 2019

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တေတြဟာ အမိႏုိင္ငံေတာ္ ပါကစၥတန္ ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတယ္၊ သစၥာ႐ွိတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းေတြ၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းေတြ၊ သာသနာက ဦစီးလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ေဆ႐ုံေတြ အေဆာက္အဦးေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိရဲ႕ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အလံကုိ လြင့္ထူထားၾကတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ သူစိမ္ေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး ဒီေျမမွာေမြးဒီေျမမွာ ႀကီးျပင္လာၾကတဲ့ ဒီႏုိင္ငံသားေတြပါ။ ဒီႏုိင္ငံ အေပၚမွာ သစၥာ႐ွိစြာ ေပးဆပ္အနစ္နာခံၿပီး ႏုိင္ငံေကာင္းက်ဴိး တည္ေဆာက္ေနၾကေသာ ဒီႏုိင္ငံသားေတြပါ။ လူနည္းစု ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မူ႔ ဘာသာတရားမ်ားအေပၚ ဖိနိပ္ခံေနရမူ႔မ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ 

Wednesday, August 21, 2019

ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ကုိးစားရာ ရဟႏာၱ ဂြၽန္ ဗီအာနီ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း ၁၆၀ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေနက ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဂြၽန္ ဗီအားနီ ကုိ စံနမူနာထားၾကဖုိ႔ႏွင့္ မိမိဘဝေနစဥ္အခက္အခဲးမ်ားကုိ အသံမထြက္ပဲ သာသနာအတြက္ လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ညီကုိယ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေရးရာ၌ အတူ႐ွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ အားေပးစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ အားေပးျခင္း၊ ေက်းဇူးတင္ျခင္း ႏွင့္ ဒုကၡအခက္အခဲးမ်ား အခ်က္ေလးခ်က္ေပၚမွာ ေရးသားထားခဲ့ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္၏ စာကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အခ်ဳိ့မွ ျပန္လည္ေရးသားေပးပုိခဲ့ၾကပါသည္။

Wednesday, August 21, 2019

အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္ကုိ ၅ ႏွစ္တာ ေလ့လာ သုေတသနျပဳၿပီး၊ လက္တင္အေမရိက ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးေတာ္ တာဝန္ခံ အဖြဲ႔မွ ျပင္ဆင္ထားေသာ "The Emergence of Popular Movements: Rerum Novarum of our time" စာအုပ္ကုိ စပိန္ ဘာသာစကားျဖင့္ ဗာတီကန္ ပုံႏွိပ္တုိက္မွ တာဝန္ယူ ထုတ္ေဝျဖန္ခ်ီေသာ စာအုပ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္မွ အမွာစာ ထည့္သြင္း ေရးသား ေပးခဲ့ပါသည္။
 

Tuesday, August 20, 2019

သန္႔႐ွင္းေသာေျမမွမိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ ကတည္းက သန္႔႐ွင္းေသာေျမ (Holy Land)႐ွိ လုိအပ္ေနေသာသူမ်ားကုိ ကူညီေပးေနေသာ ခရစ္ယာန္က႐ုဏာေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, August 20, 2019

ကုိရီးယား ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ တစ္ကမာၻလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔အစည္း၊ ကုိရီးယား ႏုိင္ငံမ်ား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ ဆုိးလ္ ဂုိဏ္ခ်ဳပ္သာသနာမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလေျပ) ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္ေန့ထိ ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိပါသည္၊ ယင္း ၆ ရက္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘုရားဖူးခရီးစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅ ႏုိင္ငံမွ လူငယ္ေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ပါဝင္လ်က္႐ွိပါသည္။
 

Monday, August 19, 2019

အေမဇုံေဒသအတြက္ ေရေပၚေဆး႐ုံရ႐ွိျခင္းအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ ေက်းဇူတင္စာေပး ပုိ႔
ၾသဂုတ္လ ၁၇၊ ၂၀၁၉

ေရလမ္းျဖင့္သာ သြားလာေနရေသာ အေမဇုံေဒသမွ လူတုိ႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ဒုကၡခံစားေနရသူမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံေပးရန္ အတြက္ သေဘၤာေပၚတြင္ ေဆး႐ုံတည္ေဆာက္ထားေသာ ေဆး႐ုံ သေဘၤာႀကီး ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ဘယ္လင္ ဒုိပါရာ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာနယ္ သုိ႔ စေနေန႔ က ေရာက္႐ွိလာခဲ့ပါသည္။ ယင္းသာသနာနယ္ကုိ အေျခထားၿပီး အေမဇုန္ေဒသ ကီလုိမီတာ တစ္ေထာင္ ဝန္က်င္ကုိ လွဲလယ္သြားေရာက္ကုသေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊

Sunday, August 18, 2019

စိန္ဂ်ဳိးဇက္ (လဖုန္း) သာသနာအုပ္စုသို႔ မႏၱေလးကက္သလစ္ သာသနာပုိင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္၀င္းၾကြေရာက္ေတာ္မူ၍ ေကာင္းကင္ဘံုသုိ႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္း ခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ပြဲေန႔မစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္း ။
( 18.8.2019)
မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္းသည္ (၁၈.၈.၂၀၁၉) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ (၇း၀၀)နာရီ က စိန္ဂ်ဳိးဇက္ (လဖုန္း) သာသနာ အုပ္စု သို႔ၾကြေရာက္၍ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ေန႔မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကိုဦးေဆာင္ကာပူေဇာ္က်င္းပခဲ့ပါ သည္။

Friday, August 16, 2019

အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္း ဂူဂ်ာရပ္၊ မဟာရာ႐ွ္တရာ၊ ကာနာတာကာ ႏွင့္ ကီရာလာ ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ မုိးရာသီ မုိးမ်ား ေရႀကီး ေရလႊမ္းမုိးမူ႔ ႏွင့္ ေျမျပဳိက်မူ႔မ်ား ရပ္တန္႔မူမ႐ွိပဲ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ား႐ွိေနေၾကာင္း ယင္းသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ အနည္းဆုံး ၃၀၀ ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၁.၂ သန္းေက်ာ္ အုိမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

Thursday, August 15, 2019

အစြန္အဖ်ားမွ ေထာက္႐ႈဆင္ျခင္သံုးသပ္ခ်က္

 အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွတိုက္သားမ်ားအေပၚ ထားရွိေသာ

ဘုရားသခင္၏ အနႏၲ ေမတၱာေတာ္

 ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၊

ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

၁၅ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉

 

နိဒါန္း

ေယဇူးခရစ္ေတာ္သခင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မည္သို႔က်င့္ၾကံရမည္၊ တစ္ပါးသူတို႔အေပၚ မည္သို႔ေသာ စိတ္ထားမ်ိဳးရွိရမည္ စသည္တို႔ကို ရွင္မာေတးဦးဧဝံေဂလိက်မ္းတြင္ လွပရွင္းလင္းစြာ သြန္သင္ ထားသည္။ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားရွင္မည္သို႔အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ကို ေထာက္႐ႈၾကည့္ၾကပါစို႔။

Thursday, August 15, 2019

အုိင္ဗရီကုိစ့္ ႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္ အဘီဂ်ဳိ ျမဴိ့႐ွိ စိန္႔ စီစီး ကက္သလစ္သာသနာ တုိက္နယ္ တစ္ခု၏ အတြင္းေရးမူ႔တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဖာ္စတီးနီ ဘူဟု Faustine Brou သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ စေနေန႔ ညေနပုိင္က သူမ၏ ႐ုံးခန္းတြင္ အမည္အသိ တုိက္ခုိက္သူတစ္ဦး တုိက္ခုိက္ခံရမူ႔ေၾကာင္ ဓားဒဏ္ရာအေျမာက္အမ်ားျဖင့္ လဲက်လ်က္႐ွိေၾကာင္း ည ၁၁ နာရီခန္႔က ေတြ႔႐ွိခဲ့ၿပီး အေရးေပၚ ေဆး႐ုံသုိ႔ ပုိေဆာင္ကုသေပးခဲ့ေသာ္လည္း တနဂၤေႏြေန႔ မနက္ ၄ နာရီတြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ 

Please wait while the page is loading