News

Tuesday, April 23, 2019

ေယဇူးအသင္း​မွ ႀကီးမႈးက်င္းပ ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ Magis Myanmar လူငယ္သင္တန္းအား

ဧၿပီလ (၁၁-၁၈)ရက္ေန႔ထိ က်င္းပခဲ့ျခင္းသတင္း။ မားဂ်စ္(စ္) လူငယ္သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္းအဓိက

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ (Spirituality ) ဝိညာဥ္ေရး အားမာန္ျဖင့္ ( Companionship) မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား

ႏွင့္အတူ လူအမ်ားအတြက္ (Service) အမႈေတာ္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။အဓိကအားျဖင့္ အတူတကြဆုေတာင္းျခင္း၊

ကမၼ႒ာန္းေထာက္႐ႈျခင္း ၊ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းေရးျခင္း၊အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း ၊ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္နည္းမ်ားႏွင့္

Wednesday, April 17, 2019

ONCE AGAIN PLEADING FOR GREATER GOOD FOR GREATER NUMBER OF PEOPLE  - MYITSONE DAM AND THE FUTURE OF MYANMAR PEOPLE

APPEAL BY CARDINAL CHARLES MAUNG BO
ARCHBISHOP OF YANGON

Dear Country Men and Women,

Greetings.

A few weeks ago,  we made a  passionate plea to all the stakeholders to stop any effort to dam our Mother River Irrawaddy.

We are heartened by the response of the army which has assured that the feelings of the people of Myanmar will be taken into consideration in the dam issue.

Sunday, April 14, 2019

ေမတၱာပန္းေဝပြဲ တနဂၤေႏြေန႔ မစာၦးတရား
သန္႔႐ွင္းေသာအျပစ္မဲ့ကေလးသူငယ္မ်ား ဘုရားေက်ာင္း
ေတာင္ဒဂံု။ ၁၄.၄.၂၀၁၉
Palm Sunday Mass in Holy Innocents' Church
Presided by Cardinal Charles Bo
Archbishop of Yangon.

14.4.2019

Watch Video:

Saturday, April 13, 2019

Friday, April 12, 2019 ကာဒီနယ္ ခ်ားစ္ေမာင္ဘို ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ဆုေတာင္းေပးၾကရန္အတြက္

တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္း (၁၁ ဧၿပီ ၂၀၁၉)

၁။ ေမခႏွင့္ ေမလိခ စီးဆင္းေသာေနရာသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏

သမိုင္း၀င္အခ်က္အျခာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္းႏွင့္

ရိုးရာအ ေမြအႏွစ္မ်ားဆံုးရံႈးေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၂။ ေမခႏွင့္ ေမလိခ ဆံုစီးရာ မိခင္ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးသည္ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ၊

Friday, April 05, 2019

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာသာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ား

သင္တန္းက်င္းပျခင္း

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳကေလးသူငယ္မ်ားသင္တန္းကို

ဧၿပီလ (၂မွ၆) ရက္ေန႔ထိ ခ်မ္းသာကုန္းစိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္သခင္မေက်ာင္း၀င္းအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

ယခုႏွစ္သင္တန္းေခါင္းစဥ္မွာ “ ငါတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကကုန္စုိ႔ ” ရွင္ေယာဟန္ (၄း၄) ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းအတြင္းတြင္ အေျခခံနီတိ၊ ေခၚေတာ္မူျခင္းဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား၊ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ျမတ္၊

Thursday, April 04, 2019

ခ်မ္းသာရြာသို႔ မာရိယာ၏ သာသနာျပဳ ဖရန္စစၥကင္း သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ဂ်ဴဗလီက်င္းပျခင္းသတင္း

 

မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ ေရဦးဇံု၊ ခ်မ္းသာေက်းရြာသို႔ မာရိယာ၏

သာသနာျပဳ ဖရန္စစၥကင္း သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္း ေရာက္ရွိျခင္း ႏွစ္(၁၀၀) ျပည့္ ရာျပည့္

ဂ်ဴဗလီအခမ္းအနားကို (၃၁.၃.၂၀၁၉) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ပထမဦးစြာသီလရွင္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၌ ဂ်ဴဗလီအထိမ္းအမွတ္ သစ္ပင္ကို  ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း

ဦးေဆာင္ကာ ေကာင္းခီ်း ေပး၍ ဖရန္စၥကငး္သီလရွင္မ်ားမွ သစ္ပင္အားေျမခ်စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။

Wednesday, March 27, 2019

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ကိုရင္မ်ားသည္

“ ငါ့ေနာက္သို႔ လုိက္ၾက ေလာ့ ” ( မာေတဦး ၄း၁၉) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္

ေခၚ ေတာ္မူျခင္းခရီးစဥ္အား ရည္ ရ​ြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုျဖင့္ သ ြားေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

(၁) ကိုရင္မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား က ြာဟမႈမရွိဘဲ ရင္းႏွီးမႈ ရရွိေစရန္ႏွင့္

(၂) သာသနာအတ ြင္း ေခၚ ေတာ္မူျခင္း တိုးပ ြားလာရန္ ရည္ရ ြယ္ခ်က္ျဖင့္

နယ္လွည့္ခဲ့ၾကခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

နယ္လွည့္ခရီးစဥ္မွာ လုိက္ပါခဲ့ၾက သော ကိုရင္မ်ားအား နယ္လွည့္ခရီးစဥ္အတ ြင္း

ရရွိခဲ့ေသာ အက်ိဳ းေက်းဇူးမ်ား၊ အ ေတ ြ႕အႀကံဳမ်ား ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္

Monday, March 25, 2019

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ကိုရင္မ်ား၏ ေခၚ ေတာ္မူျခင္း နယ္လွည့္ခရီးစဥ္

သတင္း ရုိက္ကူး ၊တင္ဆက္၊တည္းျဖတ္ - ပင္ကီ

Thursday, March 14, 2019

လူတိုင္းမွာတန္ဖိုးရွိတယ္၊ လူတိုင္းဟာ လူေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ လူတိုင္းဟာ သူရဲေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
စိတ္ဓါတ္က်ေေန၊ စိတ္အားငယ္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြကို ခြန္အားျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ "တန္ဖိုး" ဆိုတဲ့ ကို ရုပ္ရွင္ကို ရိုက္ကူးထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. John La Raw ႏွင့္ ေမးျမန္းခန္းေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
Fr. John La Raw ရုိက္ကူးထားတဲ့ တန္ဖိုး ဇာတ္ကား ရံုတင္ရင္ လာေရာက္အားေပး ၾကည့္ရႈၾကဖို႔ တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

Thursday, February 28, 2019

(7)ႀကိမ္ေျမာက္လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ႏွင့္တြတမူေက်းရြာဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ ၌

ပန္းလိႈင္ - မိုးမခေခ်ာင္းတေလ်ွာက္မယ္ေတာ္ေဒသစာရီလွည့္လည္ျခင္းသတင္း
(7)ႀကိမ္ေျမာက္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ႏွင့္ တြတၱမူေက်းရြာ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္အား

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ( ၂၂ ) ရက္ေန႔ ညေနက ပန္းလိႈင္ မိုးမခေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္မယ္ေတာ္ေဒသစာရီကို

ပဲ့ေထာင္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၃)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ုပ္သာသနာ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွ

ဦးေဆာင္ကာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Please wait while the page is loading