News

Tuesday, February 12, 2019

၉-ရက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ေညာင္ေလးပင္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးအတြက္ မယ္ေတာ္သခင္မဟာ သနားၾကင္နာတဲ့မိခင္ တစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ဒီေညာင္ေလးပင္မွာ ေထာင္ေသာင္း-သိန္းထိ စု႐ုံးၾကတယ္။ ျပည္သူျပည္သား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား စုစည္း ေတြ႕ဆုံရာေနရာလည္းျဖစ္တယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလုံး အမိမယ္ေတာ္ရဲ႔ ၾကား၀င္ဆုေတာင္းခံစားဘို႔ လာစုၾကတယ္။ ဒီရက္ေတြ အေမပြဲကို က်င္းပေနၾကတယ္။ ေညာင္ေလးပင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အားလုံးရဲ႕ သမိုင္းလည္းျဖစ္တယ္။ ျပင္သစ္ျပည္က သာသနာျပဳမ်ား အစျပဳခဲ့ ၾကတယ္။

Saturday, February 02, 2019

(၁၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ေညာင္ေလးပင္ ဆုေတာင္းျပည့္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္း
(117 ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေညာင္ေလးပင္ လုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မပြဲေတာ္ကို (၁.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ညေန (၄း၀၀) နာရီက ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာန္ဟန္ ႏွင့္အတူ ေညာင္ေလးပင္ ဆုေတာင္းျပည့္ လုုဒ္မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr.Jude တို႔မွ မယ္ေတာ္အလံေတာ္အားေကာင္းခ်ီးေပးကာ လႊင့္တင္ခဲ့ပါသည္။
အလံတင္အခမ္းအနားအၿပီး၌ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္မွ ဦးေဆာင္ကာ လုဒ္မယ္ေတာ္ ႏိုဗီနား အဖြင့္မစာၦးတရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Monday, January 28, 2019

စိန္ေသာမတ္စ္ အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၌ စိန္ေသာမတ္စ္ အကြ္ိဳင့္နက္ ပြဲက်င္းပ

Monday, January 28, 2019

 

Stop Trafficking   Our Mother Irrawaddy

We the people of Myanmar, with tears in our eyes, our hearts shaken by fear and sorrow, knock at the doors of our rulers and the international community.   Faced with the sad prospect of losing our mother Irrawaddy, through Myitstone dam, to the greed of a superpower, every Myanmar citizen pleads with all people of good will to come to the support of the poor of Myanmar.

Monday, January 28, 2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၌ ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄-၁၅) ရက္ေန႔က အဆိုပါအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ကေလးဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး Felix Lian Khen Thang ႏွင့္ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ John ေစာေယာဟန္ တို႔မွဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာျပည္ရိွ ကာႏြန္ဥပေဒ ဘာသာရပ္ အထူးျပဳထားသူ ဖာသာရ္မ်ားပါဝင္လွ်က္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအဆင့္ သာသနာ့ခံုရံုး၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ အဆင့္ သာသနာ့ခံုရံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ သာသနာ့ခံုရံုး အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါအစည္းအေဝး၌ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္သာသနာ၏ ကာႏြန္ဥပေဒ ပညာ႐ွင္မ်ား အဖြဲ႔လည္းပါ၀င္ခဲ့ပါသည

Friday, January 18, 2019

ႏွစ္ေပါင္း (၂၆၉) ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္

ေျမသန္႔မဂၤလာအခမ္းအနားႏွင့္ မစာၦးပူေဇာ္ခြင့္ရခဲ့ေသာ

သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္ ေရနံရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ အျပစ္မဲ့သေဒၶယူေတာ္မူေသာ

မယ္ေတာ္သခင္မ ( ေပၚတူဂီ ) ဘုရားေက်ာင္း သတင္း ။

“အဆိုပါ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ဟာ ေရွးေဟာင္း

အေဆာက္အဦးျဖစ္သည့္အတြက္

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနက ထိန္းသိမ္းထားၿပီး

ကက္သလစ္သာသနာက ေစာင့္ေရွာက္ထားလွ်က္ရွိတယ္လို႔လည္း သိရွိရပါသည္။”
Camera - San May Nwe
Report & Edit - Pinky
#Thanlynncatholicchurch

Wednesday, January 16, 2019

ႏွစ္ေပါငး္ (၂၆၉) ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္

ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေျမသန္႔မစာၦးတရားပူေဇာ္ခြင့္ရခဲ့ေသာ

သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ ေပၚတူဂီ ဘုရားေက်ာင္း သမုိ္င္းအက်ဥ္းအား

ရန္ကုန္သာသနာမွ ကိုလားဇယ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေ၀မွ်ခ်က္ ။

Camera & Edit - Pinky

Wednesday, January 16, 2019

ကြၽပ္ႏ္ု​ကဘုရားသခင္၏ ကြၽန္မတည္း၊ ကြၽန္မ၌ အမိန္႔​ေတာ္အတုိင္းျဖစ္ပါေစ ဟူေသာ မယ္ေတာ္၏ စကားကုိ လူငယ္ပြဲ​ေတာ္ ေခါင္းစီးအျဖစ္ေရြခ်ယ္ထားၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၂၂ မွ ၂၇ ထိ ပနားမားတြင္က်င္းပမည့္ ကမာၻလူငယ္မ်ား​​ေန႔ပြဲ​ေတာ္သုိ႔ ကမာၻ အႏွံ႔အျပားမွ လူငယ္မ်ား တက္​​ေရာက္​ရန္​ ျပင္​ဆင္​​​ေနျကပါသည္။

Wednesday, January 16, 2019

ႏွစ္ေပါငး္ (၂၆၉) ႏွစ္ၾကာ ပိတ္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္

ေျမသန္႔မစာၦးတရားပူေဇာ္ခြင့္ရခဲ့ေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ရွိ

ေပၚတူဂီ ဘုရားေက်ာင္း သမုိ္င္းအက်ဥ္းအား ရန္ကုန္သာသနာမွ

ကိုလားဇယ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေ၀မွ်ခ်က္ ။

watch video

The church was erected in 1749-50 A. D. by Monseigneur Nerini, the second Vicar Apostolic of Ava and Pegu, and a member of the Barnabite Mission, which laboured in Pegu in the 18th century. The major part of the expenses of the erection was borne by Nicolai de Aguilar, a wealthy Armenian Merchant.:
Monday, January 07, 2019

AN OLD CHURCH IN THAN HLYIN

Please wait while the page is loading