News

ရဟန္းေလာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား အားေပးစကားႏွင့္ ဆံုးမစကားမ်ား ႁမြက္ၾကား
Friday, August 17, 2018

Cardinal Charles Bo, Bishop Felix ႏွင့္ Bishop Saw Yaw Han တို႔ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္ေမဂ်ာ) သို႔ အလည္အပတ္ႂကြေရာက္ခါ ရဟန္းေလာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား အားေပးစကားႏွင့္ ဆံုးမစကားမ်ား ႁမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။
(ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႁမြက္ၾကားခဲ့သည္တို႔ကို mp4 ဖိုင္ႏွင့္ တင္သြားေပးပါမည္။)
16.8.2018
CMS

Friday, July 06, 2018

မိဘႏွစ္ပါးမွာ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားမဟုတ္သည့္တို္င္ သားရတနာမွာ ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ ထာ၀ရ ရဟန္းသိကၡာကိုခံယူျခင္းသတင္း

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းလက္ေတာ္မွ ဦးပဥၥင္းႀကီး ေယာဟန္ေလာကီးသည္ ( ၃၀ ေမ ၂၀၁၈)ရက္ေန႔က မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ စီရင္စု ဘုရားေက်ာင္းတြင္ စိန္ထေရဇားလမ္းစဥ္သြယ္သာသနာျပဳအသင္းဂိုဏ္း၀င္အျဖစ္ ထာ၀ရ ရဟန္းသိကၡာကို ခံယူခဲ့ပါသည္။

Friday, July 06, 2018

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ                                      ကေလးသူငယ္မ်ား 

ေႏြရာသီ သက္ေထြးသင္တန္းကို

ဧၿပီလ (၄-၈) ရက္ေန႔ထိ ခ်မ္းသာကုန္း စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းသို႔ မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာအုပ္စု အသီးသီးမွ ကေလး သူငယ္ေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သင္တန္းအတြင္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မႏၱေလးသာသနာအတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၊ ကိုရင္မ်ား ၊ သီလရွင္မ်ားမွ  ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

Archbishop Nicholas Mang Thang, Mandalay Archdiocese
Friday, July 06, 2018

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၏ သက္ေတာ္(၇၅)ႏွစ္ျပည့္ႏွင့္ ရဟန္း၀ါေတာ္(၄၅)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၏ ရဟန္း ၀ါေတာ္(၄၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဗလီအခမ္းအနားကို ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ စီရင္စု တြင္ ေမလ (၂၉)ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Monday, June 18, 2018

 တနဂၤေႏြေန႔ ေရဂ်ီးနာခ်ယ္လီ ေမတၲာ႐ြတ္ဆုိရာမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေကာင္းကင္ဘုံ တက္ႂကြျခင္းဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဖခမည္းေတာ္ လက္ယာဘက္မွာထုိင္းၿပီး ဘုန္းတန္ခုိး ျပည့္စုံတဲ့ေနရာ ေကာင္းကင္ကုိ ေငးေမ်ွာ္ၾကည့္ဘုိ ့ တြန္းအားေပးၿပီး တဖက္မွာေတာ့ အသင္းေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ အစျပဳျခင္းကုိ အသိေပးေနတဲ့ အခ်က္ ၂ခ်က္ကုိ ေတြ႕ရပါမယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။

Monday, June 18, 2018

ခရစ္ယာန္ အယူ၀ါဒရဲ့ ပထမရာစုနွစ္ အခ်ိန္တည္းကစၿပီး ေဆးေၾကာၿခင္း စကၠမင္တူး ခံယူခ်ိန္မွည အ၀တ္ၿဖဴသစ္ ကုိ ၀တ္ဆင္ၿခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ ့သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားအားၿဖင့္ သစ္လြင္တဲ့ ေၿပာင္းလဲၿခင္းအသက္တာ ရဲ့ သေကၤတ တစ္ခု ၿဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။  သံေပါလုက ေကာ္ေလာ္သဲၿမိဳ ့သားတုိ ့ထံေရးစာထဲမွာ ေရွးဦးယုံၾကည္သူေတြကုိ ကြ်နု္ပ္တုိ ့ဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ ့လႊမ္းၿခံဳၿခင္းခံရတယ္ဆုိရင္ ၾကင္နာသနားၿခင္း၊ ကုိယ္ခ်င္းစာတရား နွိမ့္ခ်ၿခင္း သိမ္ေမႊ ့ၿခင္းနဲ ့စိတ္ရွည္ၿခင္း ပါရမီတုိ ့နဲ ့တည္ရွိၿပီး ဘုရားရွင္လုိပဲ တစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦး သည္းညွဥ္းခံၿပီး ခြင့္လႊတ္ၾကပါ။ အဲ့ဒါေတြ အားလုံးရဲ့ အထက္မွာ ေတာ့ ၿပည့္၀တဲ့ စည္းလုံးၿခင္းကုိ ေပးတဲ့ ခ်စ္ၿခင္းေ

Friday, May 25, 2018

၂၃၊၅၊၂၀၁၈ တနဂၤေႏြေန ့က ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က ခရစၦမားအားေပးၿခင္း စကၠရမင္တူူး အေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ေၿပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ့ ၀တ္ၿပဳကုိးကြယ္ၿခင္းအရ ပန္ေတာ့ေကာ့စ္ ပြဲေတာ္ကုိ က်င္းပၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ခရစၦမားအားေပးၿခင္း စကၠမင္တူးဆီကုိ ဦးလွည့္ၾကပါစုိ ့။ ေဆးေၾကာၿခင္းစကၠမင္တူးရဲ့ ေက်း ဇူးူ ေတြကုိ အတည္ၿပဳေပးၿပီး ဒီကမၻာေလာကၾကီးကုိ သက္ေသခံနုိင္ေအာင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားနဲ ့ လိ္မ္းၾကံေပးပါတယ္။ သခင္ေယဇူးကုိယ္ေတာ္တုိင္ဟာ သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားနဲ ့ၿပည့္၀ခဲ့ၿပီး ဘုရားရဲ့ ေရြးေကာက္ခံရသူအၿဖစ္ သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္ မႈနဲ ့ တာ၀န္၀တၱရား ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူ့ ့ရဲ့ တပည့္ေတာ္ၾက

Please wait while the page is loading