News

Saturday, October 20, 2018

ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္ တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္ေမဂ်ာ) တြင္
ကာဒီနယ္ခ်ာလ္းစ္ဘို ေဟာၾကားခ့ဲေသာ ျသဝါဒ
Pastoral Visit of Cardinal Charles Bo
To Catholic Major Seminary
Yangon, Myanmar
16.8.2018

Saturday, October 20, 2018

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပါေျဒပီးအို ဗိမာန္ေတာ္႐ွိရာ ျပင္ဦးလြင္၌ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရဟႏၱာပါေျဒပီးအိုပြဲေတာ္ကို မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းမွ ဦးေဆာင္ကာ က်င္းပခ့ဲပါသည္။
(21 September,2018)
#Stpadrepio

Saturday, October 20, 2018

ရဟန္းသိကၡာတင္ျခင္း၊ ဆေလး႐ွင္းအသင္းဂိုဏ္း
နာဇရက္ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၊ အနီးစခန္း၊ ျပင္ဦးလြင္
၂၄.၅.၂၀၁၈

Saturday, October 20, 2018

လူငယ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ကာဒီနယ္ခ်ာလ္းစ္ဘို
မရမ္းေခ်ာင္း၊ပုသိမ္
အဌမအႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္ဘက္စံုမြမ္းမံသင္တန္း
(27.4.2018)

Wednesday, October 17, 2018

ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးျဖစ္လာဖို႔အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာျမင့္လဲ။
ေခၚေတာ္မူျခင္းလမ္းစဥ္ရဲ႕ အဓိက ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့ အခက္အခဲဟာ ဘာေတြလဲ ။
ကက္သလစ္ ရဟန္းတစ္ပါးရဲ႕ ဘ၀ခံယူခ်က္က ဘယ္လုိမ်ိဳးလဲ ဆုိတာကို
 စိန္ေပါလ္သာသနာျပဳ ရဟန္းအသစ္ Fr.မာရ္ကူး ေဟာင္းေဒါင္ႏွင့္
 ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားတာေလးကို တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။
Camera - Paul
 Edit - Pinky

Tuesday, August 28, 2018

Catholic Bishop Conference of Myanmar made an officially announcement for the visit of Pope Francis to Myanmar.

His Emimence Charles Bo of Archdiocese of Yangon officially announced it from the studio (N7) of Radio Veritas Asia, Philippines.

Video announcement:

Tuesday, August 28, 2018

Pope ရဟန္းမင္းႀကီး Francis အ႐ွင္သူျမတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႂကြေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကျငာခ်က္ Nov 27 - 30, 2017

Video Message in Burmese:

Thursday, August 23, 2018

The foundation of the Priesthood and Eucharist is in Last Supper. The fullness of the priesthood is in Bishop and the priests share fullness of the priesthood of Bishop who succeeded from the Apostles.

As James and John answered that they can drink the cup, Christ is going to drink. It is the the cup of salvation and the cup of suffering. The priest has also to drink the cup.

The priesthood is precious and valuable. It is like the treasure in the clay vessel. The treasure has the great value but the clay vessel is fragile so handle with great care.

Thursday, August 23, 2018

Bishop John Saw Yaw Han (Auxiliary Bishop of Archdiocese of Yangon, delivered a speech in Catholic Major Seminary. Bishop said, "Those who really believed in God are to be ordained but not those who do not believe in God. We are in the present of God in every moment. Msgr. Burno Sein Win said, "If you do not believe in God, you cannot become a priest." Does my life center Christ? Am I growing in the likeness of Christ? What is my status of personal communion with God?"

Bishop Felix delivering a speech in CMS, Yangon
Thursday, August 23, 2018

Bishop Felix, Diocese of Kalay, President of Catholic Bishop Conference of Myanmar. "... being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus." Phil. 1:6 Here (CMS) is the future of the Church in Myanmar. You are going to be future shepherd. The shepherd is in front of the sheep. Have the spirit of contextualization.....

Saturday, August 18, 2018

လူငယ္မ်ားအား ျဖဴစဥ္ျခင္းပါရမီ ရယူသိမ္းပုိက္ရန္ ရဟႏာၱ Stanislaus သင္ၾကား
ၾသဂုတ္လ ၁၆၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/…/pope-francis-450-saint-stanisl…

Friday, August 17, 2018
အိႏၵိယ ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ေရးေဘးေၾကာင့္ ေသဆုံးဒုကၡေရာက္ရသူမ်ား အတြက္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ဝမ္းနည္းပူေဆြးရေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္
ၾသဂုတ္လ ၁၆၊ ၂၀၁၈

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2018-08/india-kerala-floods-cbci-catholic-church.html

#rainfall, #landslides, #flood, #india, #church, #aid, #vatican, #peterkm,

Photo credit to vaticannews, ucanews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

ရဟန္းေလာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား အားေပးစကားႏွင့္ ဆံုးမစကားမ်ား ႁမြက္ၾကား
Friday, August 17, 2018

Cardinal Charles Bo, Bishop Felix ႏွင့္ Bishop Saw Yaw Han တို႔ ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္ေမဂ်ာ) သို႔ အလည္အပတ္ႂကြေရာက္ခါ ရဟန္းေလာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား အားေပးစကားႏွင့္ ဆံုးမစကားမ်ား ႁမြက္ၾကားခဲ့ပါတယ္။
(ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႁမြက္ၾကားခဲ့သည္တို႔ကို mp4 ဖိုင္ႏွင့္ တင္သြားေပးပါမည္။)
16.8.2018
CMS

Friday, July 06, 2018

မိဘႏွစ္ပါးမွာ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားမဟုတ္သည့္တို္င္ သားရတနာမွာ ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ပါးအျဖစ္ ထာ၀ရ ရဟန္းသိကၡာကိုခံယူျခင္းသတင္း

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းလက္ေတာ္မွ ဦးပဥၥင္းႀကီး ေယာဟန္ေလာကီးသည္ ( ၃၀ ေမ ၂၀၁၈)ရက္ေန႔က မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ စီရင္စု ဘုရားေက်ာင္းတြင္ စိန္ထေရဇားလမ္းစဥ္သြယ္သာသနာျပဳအသင္းဂိုဏ္း၀င္အျဖစ္ ထာ၀ရ ရဟန္းသိကၡာကို ခံယူခဲ့ပါသည္။

Friday, July 06, 2018

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလံုးဆုိင္ရာ                                      ကေလးသူငယ္မ်ား 

ေႏြရာသီ သက္ေထြးသင္တန္းကို

ဧၿပီလ (၄-၈) ရက္ေန႔ထိ ခ်မ္းသာကုန္း စိပ္ပုတီးမယ္ေတာ္ သခင္မ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းသို႔ မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာအုပ္စု အသီးသီးမွ ကေလး သူငယ္ေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သင္တန္းအတြင္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မႏၱေလးသာသနာအတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ၊ ကိုရင္မ်ား ၊ သီလရွင္မ်ားမွ  ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

Archbishop Nicholas Mang Thang, Mandalay Archdiocese
Friday, July 06, 2018

မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၏ သက္ေတာ္(၇၅)ႏွစ္ျပည့္ႏွင့္ ရဟန္း၀ါေတာ္(၄၅)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားက်င္းပျခင္း

မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၏ ရဟန္း ၀ါေတာ္(၄၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဗလီအခမ္းအနားကို ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ စီရင္စု တြင္ ေမလ (၂၉)ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Monday, June 18, 2018

 တနဂၤေႏြေန႔ ေရဂ်ီးနာခ်ယ္လီ ေမတၲာ႐ြတ္ဆုိရာမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေကာင္းကင္ဘုံ တက္ႂကြျခင္းဟာ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဖခမည္းေတာ္ လက္ယာဘက္မွာထုိင္းၿပီး ဘုန္းတန္ခုိး ျပည့္စုံတဲ့ေနရာ ေကာင္းကင္ကုိ ေငးေမ်ွာ္ၾကည့္ဘုိ ့ တြန္းအားေပးၿပီး တဖက္မွာေတာ့ အသင္းေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ အစျပဳျခင္းကုိ အသိေပးေနတဲ့ အခ်က္ ၂ခ်က္ကုိ ေတြ႕ရပါမယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။

Monday, June 18, 2018

ခရစ္ယာန္ အယူ၀ါဒရဲ့ ပထမရာစုနွစ္ အခ်ိန္တည္းကစၿပီး ေဆးေၾကာၿခင္း စကၠမင္တူး ခံယူခ်ိန္မွည အ၀တ္ၿဖဴသစ္ ကုိ ၀တ္ဆင္ၿခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ ့သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားအားၿဖင့္ သစ္လြင္တဲ့ ေၿပာင္းလဲၿခင္းအသက္တာ ရဲ့ သေကၤတ တစ္ခု ၿဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။  သံေပါလုက ေကာ္ေလာ္သဲၿမိဳ ့သားတုိ ့ထံေရးစာထဲမွာ ေရွးဦးယုံၾကည္သူေတြကုိ ကြ်နု္ပ္တုိ ့ဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ ့လႊမ္းၿခံဳၿခင္းခံရတယ္ဆုိရင္ ၾကင္နာသနားၿခင္း၊ ကုိယ္ခ်င္းစာတရား နွိမ့္ခ်ၿခင္း သိမ္ေမႊ ့ၿခင္းနဲ ့စိတ္ရွည္ၿခင္း ပါရမီတုိ ့နဲ ့တည္ရွိၿပီး ဘုရားရွင္လုိပဲ တစ္ဦးနဲ ့တစ္ဦး သည္းညွဥ္းခံၿပီး ခြင့္လႊတ္ၾကပါ။ အဲ့ဒါေတြ အားလုံးရဲ့ အထက္မွာ ေတာ့ ၿပည့္၀တဲ့ စည္းလုံးၿခင္းကုိ ေပးတဲ့ ခ်စ္ၿခင္းေ

Friday, May 25, 2018

၂၃၊၅၊၂၀၁၈ တနဂၤေႏြေန ့က ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူၿမတ္က ခရစၦမားအားေပးၿခင္း စကၠရမင္တူူး အေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ေၿပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ့ ၀တ္ၿပဳကုိးကြယ္ၿခင္းအရ ပန္ေတာ့ေကာ့စ္ ပြဲေတာ္ကုိ က်င္းပၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ခရစၦမားအားေပးၿခင္း စကၠမင္တူးဆီကုိ ဦးလွည့္ၾကပါစုိ ့။ ေဆးေၾကာၿခင္းစကၠမင္တူးရဲ့ ေက်း ဇူးူ ေတြကုိ အတည္ၿပဳေပးၿပီး ဒီကမၻာေလာကၾကီးကုိ သက္ေသခံနုိင္ေအာင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားနဲ ့ လိ္မ္းၾကံေပးပါတယ္။ သခင္ေယဇူးကုိယ္ေတာ္တုိင္ဟာ သန္ ့ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားနဲ ့ၿပည့္၀ခဲ့ၿပီး ဘုရားရဲ့ ေရြးေကာက္ခံရသူအၿဖစ္ သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္ မႈနဲ ့ တာ၀န္၀တၱရား ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ဟာ သူ့ ့ရဲ့ တပည့္ေတာ္ၾက

Please wait while the page is loading