Casa Santa Marta တြင္ အဂၤါေန႔ ရဟန္းမင္းႀကီးေဟာၾကားေသာ ၾသဝါဒ

Casa Santa Marta
Casa Santa Marta တြင္ အဂၤါေန႔ ရဟန္းမင္းႀကီးေဟာၾကားေသာ ၾသဝါဒ
ဇန္နဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၉

ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ အဂၤါ ေန႔ Casa Santa Marta ၌ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အ႐ွင္သူျမတ္ ေဟာၾကားေသာ မစာၦးတရား တြင္ မုန္႔ငါးလုံးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္ကုိ ပြားမ်ားေစၿပီး လူတုိ႔အားေကြၽးေစခဲ့ျခင္း အေၾကာင္းကုိ အေျခခံၿပီး ကုိယ္ႏွင့္မဆုိင္သလုိေနထုိင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္း​ေမတၱာ ကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

သူ၏တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကုိ ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔အားကယ္တင္ရန္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ခ်စ္တတ္​ရန္သြန္သင္ေပးရန္ နင့္ အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝေသာ အသက္တာကုိ ႐ွင္သန္ေစရန္ ေစလြတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔ကုိ ဦးစြာပထမ ခ်စ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ႔ ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကဖုိ႔လုိသည္​။

 

မုန္႔ငါးလုံးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္ကုိ ပြားမ်ားေစၿပီး လူတုိ႔အားေကြၽးေစခဲ့ျခင္း သည္ လူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ဘုရားသခင္ လစ္လွ်ဴ႐ႈေတာ္မမူ​ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္​။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သည္ ကုိယ္ႏွင့္မဆုိင္သလို မေနတတ္။​၊ သနားၾကင္နာမူျပည့္ေနေသာ အရာျဖစ္သည္​။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သည္ သင္၏ ႏွလုံးသားကုိ တျခားသူဘဝထဲသုိ႔ထည့္ေပးျခင္း တနည္းအားျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိသနားၾကင္နာသကဲ့ သနားၾကင္နာျခင္းျဖစ္သည္​။

 

သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕တပည့္ေတာ္ေတြက လူအမ်ားကုိ မိမိဖာသာျပန္ၾကၿပီး အစားအစာ ႐ွာေဖြစားေသာက္ၾကရန္ ျပန္လႊတ္ေစဖုိ႔ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္​။ လူေတြအတြက္ မစဥ္းစားေပးခဲ့ၾကဘူး။ ထုိအရာဟာ နတ္ဆုိးရဲ႕လုပ္ေဆာင္မူျဖစ္တယ္၊ ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္သလုိေ႐ွာင္ထြက္သြားျခင္း၊ တာဝန္မယူျခင္းစိတ္ဓာတ္ျဖစ္တယ္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ကို နားလည္သေဘာေပါက္မူမ႐ွိျခင္းျဖစ္တယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္က တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြကုိ လူေတြစားစရာအတြက္ သင္တုိ႔ကုိတုိင္ ​ေပးၾကပါလုိ႔ေျပာခဲ့တယ္၊ ဘာကို ဆုိလုိတာလဲ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ဒုကၡကုိ သင္တုိ႔ဝင္ေရာက္ထမ္းယူၾက၊ သူတုိ႔ဘဝေတြဒုကၡေတြကုိ ကုိယ္​တုိင္ဝင္ေရာက္ခံစားၾက၊ ဒါမွသာလွ်င္ တပါးသူ၏ ဒုကၡအေပၚနားလည္ျခင္း၊ ကူညီတတ္ျ​ခင္း သူတပါးဒုကၡကို ေ႐ွာင္လႊဲမသြားျခင္းသည္​ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္​ၿပီး ဘုရားရဲ႕လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သင္ၾကားေပးေနသည္​။

 

ဘုရားသခင္ကုိ လူအမ်ား ဆန္႔က်င္ျပဳေနေသာ လုပ္ရပ္ဟာ မိမိ အတြက္သာၾကည့္ၿပီး တပါးသူ၏ အခက္အခဲကုိ ကုိယ္ႏွင့္မဆုိင္သလုိေနထုိင္ေနၾကျခင္းပါပဲ။ ငါ့မွာစာစရာ၊ ေနစရာ၊ အသုံးျပဳစရာ၊ အကုန္႐ွိတယ္၊ ငါဘုရား႐ွိခုိးတယ္ ၊ တနဂၤေႏြေန႔ တုိင္းဘုရားေက်ာင္းသြားတယ္၊ ငါေကာင္းတဲ့ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေနၿပီပဲလုိ႔ထင္တတ္​ၾကတယ္၊ သင္တုိ႔စားေသာက္ေနတဲ့စားေသာက္ဆုိင္ကေနထြက္ၿပီး အျပင္ကုိၾကည့္လုိက္ၾကပါ။ သနားက႐ုဏာ႐ွိတဲ့မ်က္လုံးနဲ႔ၾကည့္ၾကပါ။ သင္တုိ႔ျမင္ပါလိမ့္မယ္။ လ်စ္လ်ဴရႈ တတ္​ေ​သာအက်င့္ကုိမက်င္႔ၾကပါနဲ႔။ အဲ့တာဘုရားရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကုိ ဆန့္က်င္ေနတဲ့အရာျဖစ္လုိပါ။

 

https://www.vaticannews.va/en/pope-francis/mass-casa-santa-marta/2019-01/pope-francis-mass-indifference-opposed-to-love.html

#pope, #mass, #preach, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

6 + 1 =

Please wait while the page is loading