၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻက်န္​းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားေန႔အတြက္​ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္
၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻက်န္​းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားေန႔အတြက္​ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔
ဇန္နဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၉

ေဖဖဝါရီလ ၁၁ ရက္ေနတြင္က်​ေရာက္မည့္ ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻက်န္​းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားေန႔အတြက္ (သင္တုိ႔သည္ အဖုိးအခမေပးဘဲ ခံယူရ႐ွိၾကသည္ျဖစ္၍ အဖုိးအခမယူဘဲ ​ေပးကမ္းၾကေလာ့)ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္မွ သဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

 
 
 
နာမက်န္း၊ ဖ်ားနာသူမ်ားကုိ ခ်စ္ျခင္း​ေမတၱာ ေ႐ွ႕႐ႈ့၍ ရက္ေရာစြာေပးဆပ္ကုသကူညီေပးၾကေသာသူမ်ားသည္ မာသာထ​ေရဇားကဲ့သုိ႔ အသင္းေတာ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ သာသနာျပဳမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အသက္သည္ ဘုရားေပးထားေသာလက္ေဆာင္ျဖစ္တယ္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင္းနဲ႔မွ လူသားသည္ ထိခုိက္ပုိင္ခြင္မ႐ွိပါ။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားေပးေသာ အသက္ကုိေစာင့္ေ႐ွာက္တဲ့ေနရာမွာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားသာမက၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔မူ ေမတၱာ တရားထားရိွမူ၊ ဖ်ားနာသူမွ သင္၏ ဂ႐ုစုိက္မူကုိ ခံစားေစရန္ ၾကင္နာေသာ အျပဳအမူအေျပာအဆုိမ်ားလုိအပ္​ေပသည္​။
 
 
 

ယေန႔ေခတ္ႀကီးတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ ေနထုိင္ေသာအက်င့္၊ ကုိယ္​ႏွင့္မဆုိင္သလုိေနထုိင္ျပဳမူေသာအက်င့္၊ မိသားစုမ်ားၿပိဳကြဲျခင္း စသည့္ လူေနမူ ဆုိးဝါးလာေနေသာ ေခတ္ကာလတြင္၊ အသစ္ေသာနည္းလမ္းမ်ား႐ွာေဖြ၍ အတူတကြလုပ္ေဆာင္တတ္​​ေသာစိတ္၊ သနားၾကင္နာတတ္​​ေသာစိတ္၊ ကူညီတတ္​​ေသာစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္​။

 

သူတပါးကုိကူညီျခင္းတြင္ ပစၥည္းဥစၥာ ကူညီ႐ုံသက္သက္မဟုတ္ ရင္းႏွီးသိကြၽမ္းမူပါ တည္ေဆာက္ၾကဖုိ႔လုိအပ္သည္​။ သို႔မွသာ ဖ်ားနာသူ၊ဒုကၡေရာက္သူတုိ႔ႏွင္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးႏုိင္ၿပီးသူတုိ႔ကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္​။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ တစ္​ပါးတည္းေသာ္သားေတာ္​ကုိ ေစလြတ္ၿပီး လူသားတုိ႔အေပၚ သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ လူသားတုိ႔ႏွင့္ အတူ႐ွိမူကုိ ေဖာ္ျပၿပီး သူ၏ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စိတ္ကုိေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

 

ဆင္းရဲသားမ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္သူမ်ားမွ မဟုတ္ လူသားတုိင္း မည္သည့္အသက္အရြယ္မဆုိ ဂ႐ုစုိက္မူလုိအပ္သည္​။ တဦးကုိ တစ္ဦးဂ႐ုစုိက္တတ္​​ေသာ စိတ္သည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းတရားမွ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္​။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းတရားႏွင့္ စည္းလုံျခင္းတရားကုိ က်င့္​ေဆာင္ၾကဖုိ႔လုိအပ္၏။ ၊ မိမိကုိယ္က်ဳိးသာၾကည့္ေနသမွ် ဘယ္ေသာအခါမွ ပတ္ဝန္းက်င္၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျမင္ႏုိင္မည္မဟုတ္​ေပ။ ညီကုိ ​ေမာင္ႏွမစိတ္ေမြးျမဴႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကုိျပသာရန္ မိမိကုိယ္ကုိ လူသားအဆင့္သုိ႔ႏွိမ္ခ် ဆင္းသက္ခဲ့ၿပီး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထားကူညီခ်င္သူမ်ားသည္ ႏွိမ့္ခ်တတ္​သူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻ့ ဖ်ားနာသူမ်ားေန႔က်င္းပရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကာလ္ကာတား ကုိေရြခ်ယ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းသည္ က႐ုဏာလုပ္ငန္း၏ စံျပအျဖစ္တင္စားခံရေသာ မာသာထ​ေရဇား ၏ ဆင္းရဲသားမ်ားကုိကူညီခဲ့ပုံ၊ ဖ်ားနာသူမ်ားကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးခဲ့ပုံမ်ားကုိ ျပန္လည္ထင္ဟပ္​​ေစၿပီး မာသာထ​ေရဇား ကဲ့သုိ႔ သာသနာျပဳသူမ်ား ေပၚေပါက္လာေစလုိသည္​။

 

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္၏ သဝဏ္လႊာတြင္ နာမက်န္းျဖစ္သူမ်ားကုိ ကူညီေပးေနၾကေသာ လုပ္အားေပးကူညီသူမ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူသားတုိင္းမွ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ားကုိ မိမိတုိတတ္​ႏုိင္ေသာ အရာမ်ားျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ကူညီတတ္​​ေသာ အစဥ္အလာကုိ လူသားတုိင္းစီသုိ႔ကူးဆက္ျပန္ႏွံ႔လုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-01/pope-francis-message-world-day-sick.html

#health, #poor, #pope, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

12 + 7 =

Please wait while the page is loading