သင့္ဆုေတာင္းသံကုိ ဘုရားသခင္နားေထာင္ေတာ္မူတယ္ သုိ႔ေသာ္ သူေပးေသာအခ်ိန္ကုိေစာင့္ပါ

အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႔ဆုံျခင္း ႏွင့္ ဘာသာတရား သင္ၾကားျခင္း
သင့္ဆုေတာင္းသံကုိ ဘုရားသခင္နားေထာင္ေတာ္မူတယ္ သုိ႔ေသာ္ သူေပးေသာအခ်ိန္ကုိေစာင့္ပါ
ဇန္နဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၉
 

အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တုိင္း ေတြ႔ဆုံေနၾက လူထုေတြ႔ဆုံျခင္း ႏွင့္ ဘာသာတရား သင္ၾကားျခင္းတြင္ ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားကုိ ဘုရားသခင္နားေထာင္ေတာ္မူတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔ရခ်င္ေသာအခ်ိန္မဟုတ္ သူေပးေသာအခ်ိန္ကုိ လက္ခံရမည္​သာျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ေပးေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔လုိခ်င္ေသာ အခ်ိန္မတူႏုိင္ေၾကာင္းကုိ သတိေပး သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

 
မၾကာခဏေမးတတ္​ၾကတယ္ ဘုရားသခင္ငါဆုေတာင္းတာ ဘာလုိ႔မေပးတာလဲ၊ ဘုရားသခင္က သင္ရဲ႕ဆုေတာင္း ျခင္​းကို ဇြဲလုံ႔လ ႐ွိေစခ်င္တာကုိလည္း နာလည္ရမယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ဘုရားသခင္ေပးမွာလဲ ဆုိတာ ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔မသိဘူး က်ြႏု္​ပ္တုိ႔လုိခ်င္တဲ့အခ်ိန္သာကြၽႏုပ္တုိ႔​ေျပာၾကတာ ဘုရား ေပးမဲ့အခ်ိန္ ဘယ္ေတာ့လဲ ဆုိတာကြၽႏု္​ပ္တုိ႔မသိႏုိင္ဘူး။ သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အသက္​တာတစ္ခုလုံးဟာ ဆုေတာင္းျခင္း အသက္တာျဖစ္တယ္၊ သူရဲ႕လုပ္ေဆာင္မူတုိင္းဟာ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မူျဖစ္တယ္၊ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ရဲ႕ဦးေဆာင္မူ၌ အသက္႐ွင္ေသာ အသက္တာဟာ ဆုေတာင္းျခင္​းအသက္တာျဖစ္တယ္။
 

သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေနာက္လုိက္တပည့္​ေတာ္ႀကီးေတြက သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ဘယ္လုိဆုေတာင္းရမလဲ သင္ေပးပါလုိ႔ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေကာင္းကင္ဘုံေမတၱာကုိ သင္ေပးခဲ့တယ္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ေမတၱာ သင္ေပးၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ပုံဥပမာ ႏွစ္ခုကုိေဟာၾကားခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါက အိမ္နီးနားခ်င္းမိတ္ေဆြတစ္ဦးဆီ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္ သူမ်ားအိပ္ယာထဲ​ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ မိမိဧည့္သည္အတြက္ေႂကြးစရာမ႐ွိလုိ႔ သြားေတာင္းတဲ့အေၾကာင္း၊ ေတာင္းတဲ့သူက ဇြဲ႐ွိ႐ွိနဲ႔ေတာင္းခဲ့တဲ့အတြက္ရ႐ွိခဲ့သည္။ ပုံဥပမာတစ္ခုနဲ႔၊ ေနာက္တစ္ခုက သားသည္ ငါးကုိေတာင္လွွ်င္ အဖသည္ ေႁမြကုိေပးမည္ေလာဟူေသာ ဥပမာႏွစ္ခုကုိေဟာၾကားခဲ့တယ္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ဆုိလုိခ်င္တာက ဆုေတာင္းတဲ့ေနရာမွာ ဇြဲ႐ွိဖုိ႔နဲ႔ အဖခမည္းေတာ္သည္ သားသမီးကုိ ခ်စ္ေသာ ဖခင္ထက္ပုိေသာ ေမတၱာ ျဖင့္ကြၽႏု္​ပ္တို႔ကုိ ခ်စ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္​ပ္တို႔၏ ဆုေတာင္းေမတၱာ ကုိ ဘယ္ေသာအခါမွ မေမ့မေလွ်ာ့ေၾကာင္း ဆုေတာင္းသမွ်ကုိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားေပးေသာ အခ်ိန္ကုိသာေစာင့္ေနရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သြန္သင္ခဲ့ပါသည္။

 
 
သခင္ခရစ္ေတာ္က ကြၽႏု္​ပ္တုိ႔ဆုေတာင္းတဲ့အခါမွာ ဇြဲ႐ွိေစခ်င္တယ္၊ ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ကုိအခ်ိန္ေပးျခင္း၊ အားကုိးယုံၾကည္ျခင္းကုိေဖာ္ျပတာျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္က လုိအပ္တာကုိေပးတယ္၊ ဘုရားကလုိအပ္တာေပးတာကုိ လက္မခံႏုိင္တဲ့ လူေတြရဲ႕ႏွလုံးသားေတြသာေျပာင္းလဲသြားၾကျခင္းျဖစ္တယ္၊ ေတာင္းသမွ်ဆုတုိင္းကုိ ဘုရားသခင္ေပးေနတယ္။ အထက္မွာေျပာခဲ့သလုိ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရား၏ ဦးေဆာင္မူကုိ ဘုရားလူတုိင္းကုိေပးေနတယ္။ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားဦးေဆာင္တဲ့အသက္တာဟာ ဆုေတာင္းျခင္​းအသက္တာျဖစ္တယ္။ ဘုရားေပးေသာအရာဟာ သင့္အတြက္ အေကာင္းမြန္ဆုံးအရာျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဘုရားေပးမယ္​့အခ်ိန္ကုိပဲ သည္းခံေစာင္ရမယ္ဆုိတာ သတိရပါ။ စစ္မွန္ေသာ ျပည့္ဝေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကုိ ဘုရားက ေပးလိမ့္မယ္။
 
 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-01/pope-francis-audience-our-father-prayer-answered.html

#generalaudience, #pope, #encourage, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

11 + 7 =

Please wait while the page is loading

သင့္ဆုေတာင္းသံကုိ ဘုရားသခင္နားေထာင္ေတာ္မူတယ္ သုိ႔ေသာ္ သူေပးေသာအခ်ိန္ကုိေစာင့္ပါ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.