လူငယ္မ်ား အမိမယ္ေတာ္မာရီယား၏ ပုံစံနမူနာကုိ အတုယူလုိက္ေလွ်ာက္ရန္ (၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလ အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆုေတာင္းရာ ရည္ရြယ္ခ်က္)

ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆုေတာင္း
လူငယ္မ်ား အမိမယ္ေတာ္မာရီယား၏ ပုံစံနမူနာကုိ အတုယူလုိက္ေလွ်ာက္ရန္
(၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလ အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆုေတာင္းရာ ရည္ရြယ္ခ်က္)
ဇန္နဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလ အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆုေတာင္းရာ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ လူငယ္မ်ား အမိမယ္ေတာ္မာရီယား၏ ပုံစံနမူနာကုိ အတုယူ၍ ဘုရားသခင္လူသားတုိ႔အားေပးခ်င္ေသာ သမၼာတရား၏ ဝမ္းေျမာက္မူအေၾကာင္းကုိ ေဝမွ်ၾကရန္ ဗီြဒီယုိ ႐ုပ္သံျဖင့္ ဇန္နဝါရီ္လ ၈၊ ၂၀၁၉ အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
 

 

ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆုေတာင္း

လူငယ္မ်ား သင္တုိ႔သည္ မယ္ေတာ္သခင္မ၌ အလင္းေပးခံရျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္႐ွိပါသည္။ မယ္ေတာ္သခင္မႏွင့္အတူ သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိ ႏွလုံးသြင္းေထာက္႐ႈၾကရန္ ပနားမားတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ကမာၻလူငယ္မ်ားေနမွ အခြင့္အေရးမ်ားရယူၾကပါ။ တုိ႔အတူတကြ ကိုယ္​့ရဲ႕ဘာသာစကားအားျဖင့္ စိတ္ပုတီးစိတ္ျခင္းျပဳလုပ္ၾကမည္။ စိတ္ကူးအၾကံညာဏ္မ်ားရ႐ွိဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္းႏုိင္ဖုိ႔ ခြန္အားမ်ားေတာင္းခံၾကမည္။ လူငယ္မ်ားအားလုံးအတြက္ ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လက္တင္အေမရိကမွာ႐ွိေသာ လူငယ္မ်ား အမိမယ္ေတာ္မာရီယား၏ ပုံစံနမူနာကုိ အတုယူ၍ ဘုရားသခင္လူသားတုိ႔အားေပးခ်င္ေသာ သမၼာတရား၏ ဝမ္းေျမာက္မူအေၾကာင္းကုိ ေဝမွ်ႏုိင္ေစရန္ ဆုေတာင္းေပးၾက ပါစုိ႔။

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-01/pope-francis-january-prayer-intention-young-people.html

#monthlyprayerintention, #pope, #peterkm,
Photo credit to vaticannews
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

4 + 4 =

Please wait while the page is loading

လူငယ္မ်ား အမိမယ္ေတာ္မာရီယား၏ ပုံစံနမူနာကုိ အတုယူလုိက္ေလွ်ာက္ရန္ (၂၀၁၉ ဇန္နဝါရီလ အတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ဆုေတာင္းရာ ရည္ရြယ္ခ်က္) | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.