ပညာေရးညီလာခံအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ဗီဒီယုိ သတင္းစကားေပးပုိ႔

ပညာေရးညီလာခံအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ဗီဒီယုိ သတင္းစကားေပးပုိ႔
ဇြန္လ ၈၊ ၂၀၁၉

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ျမဳိ့ ဖုိ႔ဟန္ တကၠသိုလ္ လင္ကြန္း ပရဝုဏ္ တြင္ ဇြန္လ ၅ ရက္မွ ၈ ရက္ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပညာေရးညီလာခံအတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ဗီဒီယုိ သတင္းစကားေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ ယင္းဗီဒီယုိ သတင္းစကားတြင္ ကက္သလစ္ပညာေရးဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သင္တုိ႔၏ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ေနမူ႔ွသည္ သင္တုိ႔ ပညာေရးေလာကအတြက္ ႏုွတ္​ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ႐ွင္သန္ေသာ၊ အသင္းေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားအတုိင္းလုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ သင္တုိ႔၏ ျပင္းျပေသာ ေစတနာစိတ္ကုိေဖာ္ျပေနပါသည္။

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္သင္တုိ႔ကုိ ကြၽႏု္​ပ္ေက်းဇူးတင္ပါသည္၊ သင္တုိ႔မွတဆင့္ ကက္သလစ္ပညာေရးဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာေရးအသင္းဂုိဏ္ဝင္မ်ား၊ သာမာန္လူဝတ္ေၾကာင္ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ကြၽႏု္​ပ္၏ လႈိက္လွယ္ေသာေက်းဇူးတုန္ျပန္မွူ႔ကုိ ေပးပုိ႔လုိက္ပါသည္။

ကြၽႏု္​ပ္​၏ ႏုွတ္ဆက္စကားသည္ ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ခက္ခဲေသာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ား မွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ သူတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ထံသုိ႔လည္း ေရာက္ပါေစ၊

လူငယ္တုိ႔ ပနားမား ကမာၻ့လူငယ္မ်ားေန႔မွာ ကြၽႏု္​ပ္ေျပာခဲ့သလုိယေန့ေခတ္လူငယ္မ်ားဟာ ယေန႔ေခတ္ဘုရားပုိင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသလုိ  ယေန႔ေခတ္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ပညာေရး ခရီးစဥ္ ဟာ သင္တုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္

ဟု ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အ႐ွင္သူျမတ္ ဗီဒီယုိ သတင္းစားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-06/pope-francis-message-oiec-conference-new-york.html

#pope, #greeting, #OIEC, #peterkm,
Photo credits to Vatican News
ဘာသာျပန္ဆုိသူ Fr. Peter Kyi Maung

Add new comment

1 + 4 =

Please wait while the page is loading