'' သားသမီးေတြရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးမွာမိဘေတြ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖတ္ျခင္း''

" သီရိေဂဟာ " အစီအစဥ္ (ရုပ္၊သံ)

" သီရိေဂဟာ " အစီအစဥ္ (ရုပ္၊သံ)
ဒီတပတ္ သီရိေဂဟာ အစီအစဥ္မွာ '' သားသမီးေတြရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးမွာမိဘေတြ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖတ္ျခင္း'' ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကိုတင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ည(၈)နာရီတိုင္းတြင္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင့္ေမ်ွာ္ၾကည့္႐ႈေဝမ်ွၾကဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

Add new comment

2 + 17 =

Please wait while the page is loading