'' မိသားစုအတူရွိေနေပးျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူး"

" သီရိေဂဟာ " အစီအစဥ္ (ရုပ္၊သံ)
ဒီတပတ္ သီရိေဂဟာ အစီအစဥ္မွာ '' မိသားစုအတူရွိေနေပးျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူး" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ည(၈)နာရီတိုင္းတြင္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင့္ေမ်ွာ္ၾကည့္႐ႈေဝမ်ွၾကဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
youtube - RVA Myanmarservice
website - http://myanmar.rveritas-asia.org/
တို႔တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
#Family #RvaMyanmar #Wednesday8pm

Add new comment

10 + 1 =

Please wait while the page is loading