ကူးစက္လြယ္ေသာ

" သီရိေဂဟာ " အစီအစဥ္ (ရုပ္၊သံ)
ဒီတပတ္ သီရိေဂဟာ အစီအစဥ္မွာ ''ကူးစက္လြယ္ေသာ   " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ည(၈)နာရီတိုင္းတြင္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေစာင့္ေမ်ွာ္ၾကည့္႐ႈေဝမ်ွၾကဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
youtube - RVA Myanmar Service
website - http://myanmar.rveritas-asia.org/
တို႔တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
#Family #RvaMyanmar #Wednesday8pm

Add new comment

10 + 4 =

Please wait while the page is loading

ကူးစက္လြယ္ေသာ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.