Health and Environment 2

"ထိန္းသိမ္းၾကေစသဘာ၀အေမြ" ရုပ္၊သံ အစီအစဥ္

ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈျပႆႆ နာေတြကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းႏိုင္သလဲ?? ဆိုတာကို
"ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေန အပိုင္း (၂)" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

        ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေန

 

မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ အပတ္စဥ္တိုင္းတင္ဆက္ေပးေနက် ထိန္းသိမ္းၾကေစ သဘာ၀အေမြဆိုတ့ဲ က႑ေလးေရာက္ရိွလို႔လာခဲ့ျပန္ပါၿပီ၊ ဒီအပတ္မွာေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခအေန အေၾကာင္းကို ေျပာျကားေပသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။

        မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား - - ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀ေတြမွာ ပတ္၀န္း က်င္ညစ္ညမ္းမႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ျကံဳေတြ႕ေနျကရပါတယ္။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ဆိုသလိုဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ဒါေျကာင့္လဲ လူသားေတြ က်န္းမာေရးထိခိုက္ရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး က်န္းမာေရး ေဖာက္ျပန္မႈ ေတြ ေနရာတကာ - အရပ္ရပ္မွာေတြ႕ရပါတယ္။ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသေၾကပ်က္စီးျကရပါတယ္။ အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ ေသၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလထု မသန္႔ရွင္းမႈဟာ ေလထုအလႊာအတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့လူေတြအားလံုးကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေလာင္စာဆီမ်ားမွ ထြက္လာ တဲ့ မီးခိုးမ်ားကို ႐ႈ႐ႈိက္ၾကရပါတယ္။ ေလထုအတြင္းမွာ ကာပြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္တဲ့ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားဟာ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အပူေပးစက္၊အေအးေပးစက္မ်ားက လည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို စြန္႔ပစ္ထုတ္လႊင့္လ်က္ရိွေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသား ေတြ ရင္ဆိုင္ၾကရတာကေတာ့ အမ်ားႀကီးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမီးခိုးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ျပႆနာ မ်ားအျပင္ ေျမဆီလႊာအတြင္းကို စိမ့္၀င္သြားတဲ့ ဓါတုေဗဒပစၥည္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ ညစ္ညမ္း လာေသာ ေရထု၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး စံုလိုဘဲျဖစ္ပါတယ္။

        ဒီလိုသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္လာခဲ့ရင္ ကိုင္တြယ္ရာမွာ သိမ္ေမြ႕ပါတယ္။ တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခုဟာ ဆက္စပ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္တစ္ခုကို လက္ပူတိုက္ေျဖရွင္းလိုက္ျခင္းဟာ ေနာက္ တစ္ခုကို ထပ္ျဖစ္ေစတာလဲရွိတက္္ပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုကေပ်ာက္မသြားဘဲနဲ႔ေျဖရွင္းမႈကေန ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ခုကို ထပ္တက္ေစတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းတဲ့ ေနရာ မွာ အခ်ိန္ယူရသလိုပညာရွင္မ်ားရဲ႕အကူညီကိုလဲ အမွီျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ သမာသမတ္က်ဖို႔လဲလိုအပ္ပါတယ္။ စက္႐ံုမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ အညစ္အေၾကးမ်ားဟာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႕ေနရၿပီး အစိပ္အေတာက္ကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ သက္ရိွသတၱ၀ါမ်ား အတြက္ အႏၱာရယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း၊ စက္႐ံုမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းတန္ခ်ိန္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရိွေနပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အႏၱာရယ္မ်ားလွေသာ ဓါတုပစၥည္းအၾကြင္းအက်န္မ်ား လဲပါ၀င္ေနပါတယ္။

ဒီလိုကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားေတြ အသုံးျပဳေနတဲ့ စက္႐ံုေတြ၊ အလုပ္႐ံုေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေစ်းေတြ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အိုးအိမ္အေဟာင္းၿပိဳက်ပ်က္ဆီး မႈေတြ၊ ေဆး႐ံုေဆးခန္းေတြ၊ စတဲ့ က႑ေပါင္းစံုအေန စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြထြက္ရိွတက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနထိုင္ရာ ကမာၻေျမဟာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အမိႈက္မ်ားနဲ႔ ျပည့္လာခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြဟာလည္း အမိႈက္ပံုၾကားမွ ဘ၀ေတြျဖစ္ေနၾကရပါတယ္။

ကမာၻရဲ႕ ေနရာအႏွံအျပားမွာ တခ်ိန္က သဘာ၀တရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္နက္ေနခဲ့တဲ့ ေနရာေတြ၊ ရုခင္းမ်ား ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ အမိႈက္ပံုႀကီးေတြျဖစ္လို႔ ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအမိုက္ပံုမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ဘ၀ေတြကို ရွင္သန္ေနတိုင္ရင္ဆိုင္ၾကရတဲ့ လူတန္းစားေတြမ်ားစြာရိွပါတယ္။ သူမ်ား စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကေန မိမိတို႔ရဲ႕ ၀မ္းစာအတြက္ ရွာေဖြစားေသာက္ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊  ေအာက္ေျခလူတန္းစားဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္ မ်ားမွာျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ဟာ အမိုက္ပံုရဲ႕အနံအသက္မ်ား၊ ဓါတုၾကြင္းက်န္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ျပည့္နက္ေနၿပီး၊ ဒီအထဲမွာ ႐ုန္းကန္လုပ္ရွားၾကတဲ့ ဆင္းရဲသားမ်ားရဲ႕ ဘ၀ဟာ ဆိုးလွပါတယ္။

        မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ ဒီလုိစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားထဲမွ ဓါတုေဗဒႏွင့္ ပတ္ သတ္တဲ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားဟာ အနည္းဆံုးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အက်ဳိးဆက္ဆိုက်ိဳးမ်ားကေတာ့ မ်ားလွပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ သက္ရိွမ်ားႏွင့္ လူသားတို႔ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေကာင္းစြာဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္။ လက္ရွိကမၻာမွာ ဒီျပႆနာဟာ တျဖည္းျဖည္းႀကီးမားလာခဲ့ၿပီး၊ အပယ္ခံရတဲ့ လူတန္းစားအတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္လ်က္ရိွေနပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားဟာ ေခတ္ရဲ႕တိုးတက္မႈနဲ႔အတူ လ်င္ျမန္စြာ အမိႈက္အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲလ်က္ ရိွေနပါတယ္။ ဒါေတြကိုျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ေလ်ာ့ပါး ေအာင္ေျဖရွင္းေပးလို႔ရပါတယ္။

 သံုးၿပီးစကၠဴမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ အသံုးခ်ျခင္း၊ သံ၊ သတၱဳပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္အရည္ႀကိဳၿပီး အသံုးခ်ျခင္း၊ ပုလင္းမ်ားကို ျပန္လည္သန္႔စင္၍ အသံုး ခ်ျခင္း၊ စတဲ့ ျပန္လည္အသံုးနည္းေပါင္းစံုႏွင့္ အမိႈ္က္ေလ်ာ့ပါေအာင္ လုပ္ေဆာင္လို႔ရပါတယ္။ သဘာ၀ တရားက ဒီလို စြန္႔ပစ္ထားတဲ့ပစၥည္းမ်ားကို တေနေနရာအသံုးတည့္ေအာင္လည္ပတ္ေနေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြက ၾကား၀င္ခံေနတတ္ပါတယ္။

 ဒီသဘာ၀တရားရဲ႕ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေရး ယူသတိျပဳသင့္ပါတယ္။ သဘာ၀တရားဟာ သယံဇာတျဖစ္ျပီးအကြက္ေစ့ပါတယ္။ သစ္ပင္ျမတ္ပင္မ်ား ဟာ အရြက္စားျမက္စား သတၱ၀ါမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပလွပါတယ္။ တဖန္သားရဲ တိရစာၦန္မ်ား အတြက္ တိရစာၦန္ငယ္ ကေလးမ်ားက အဆင္ေျပလွပါတယ္။ ေနာက္တိရစာၦန္တို႔ စြန္႔ပစ္ၾကတဲ့ အညစ္အေၾကးမ်ားဟာ သစ္ပင္သီးႏွံပင္မ်ား၊ အရြက္စားပင္မ်ားျပန္လည္ပြင့္ဖူးလာေစပါတယ္။

ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္ေယဘုယ်ေျပာတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါထက္စနစ္က်တဲ့ အခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သဘာ၀တရားဟာ အၿမဲတမ္း လန္းဆန္းေနတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ အမ်ားလက္ခံထားတဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စက္႐ံုမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္ၿပီးစြန္႔ပစ္လိုက္ တဲ့ ပစၥည္းမ်ားဟာ ျပန္လည္အသံုးခ်မႈနည္းပါးၿပီး လံုး၀ကို စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြ ျဖစ္သြားၾကတာမ်ား ပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လက္ရိွလူသားတို႔ႏွင့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကမာၻေျမရဲ႕ သယံဇာတမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို ေခၽြတာထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔၊ အသံုးျပဳၿပီးပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳတဲ့စနစ္ကို ေမြးဖြားေပးႏုိင္ဖို႔ရန္ လိုအပ္သလို ေခၽြတာရာလဲေရာက္ပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းရာလဲ ေရာက္ပါ တယ္။ တစ္ခါသံုး သယံဇာတသံုးစြဲမႈ ပစၥည္းမ်ားကိုတက္နိုင္သေလာက္ ေလ်ာ့ခ်ၿပီးေတာ့ သံုးစြဲၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းသံသရာလည္ေအာင္သံုးႏိုင္ဖို႔ရန္ နည္းပညာေတြရွာေဖြရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ စကၠဴတို႔ သတၱဳေတြကေတာ့ ျပန္လည္အသံုးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါထက္မက ျပန္လည္အသံုးခ် ႏုိင္ရင္ေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။

 ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါလို႔လဲ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

        ေသာတရွင္ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္ယခုတင္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးေလးဟာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ ေရးသားေတာ္မူခဲ့ေသာ စာခၽြန္ေတာ္ Laudato Si’  ကမာၻေျမစိမ္းလန္း စိုေျပရမည္ဆိုတဲ့ စာအုပ္အခန္း(၁)ပါ အပိုဒ္(၁) ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ ဆိုတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ပါအခ်က္ အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ၿပီးအသံလႊင့္ေဆာင္းပါးအေနနဲ႔ ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။

        မူရင္းဘာသာျပန္ဆိုသူကေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ဆုေဆးဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ေဇာ္နိုင္ဦးပါ - - - -

Add new comment

4 + 5 =

Please wait while the page is loading