“ ေတာေနေတာင္သူမ်ား ” (အပိုင္း -၁)

“ ေတာေနေတာင္သူမ်ား ”

ထိန္းသိမ္းၾကေစ သဘာ၀အေမြ ( ရုပ္/သံ) အစီအစဥ္

ဒီတပတ္မွာေတာ့ ၿမိဳ႕ျပ ဘ၀ေတြနဲ႔ မတူ ကြဲျပာတဲ့ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူမ်ားရဲ႕ ဘ၀အ ေၾကာင္းကို

“ ေတာေနေတာင္သူမ်ား ” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ နဲ႔ ကို၀ီလ်ံ ေဇာ္ႏုိင္ဦးကေန တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒီတပတ္မွာေတာ့ အပိုင္း(၁) ကို တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း(၂)ကို ေနာက္တပတ္ စေနေန႔မွာ

ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႀကိဳတင္အသိေပးလုိက္ပါတယ္။

Photo Credit - Google photo

Script & Presenting -Zaw Naing Oo

Camera - Paul

Edit - Zaw Naing Oo

Add new comment

14 + 6 =

Please wait while the page is loading

“ ေတာေနေတာင္သူမ်ား ” (အပိုင္း -၁) | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.