“ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဘယ္လုိ ထိန္းသိမ္းၾကမလဲ ( အပိုင္း -၂) ”

“ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဘယ္လုိ ထိန္းသိမ္းၾကမလဲ ( အပိုင္း -၂) ”

ထိန္းသိမ္းၾကေစ သဘာ၀အေမြ ( ရုပ္ / သံ)

ဒီတပတ္ ထိန္းသိမ္းၾကေစ သဘာ၀အေမြ က႑မွာ

“ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဘယ္လုိ ထိန္းသိမ္းၾကမလဲ ( အပိုင္း -၂) ”

ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာကို တင္ဆက္ပေးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တင္ဆက္ / တည္းျဖတ္ - ၀ီလွ်ံ ေဇာ္ႏိုင္ဦး

Add new comment

9 + 1 =

Please wait while the page is loading