“စမ္းေခ်ာင္းေလးရဲ႕ ဒုိင္ယာရီ ”

“စမ္းေခ်ာင္းေလးရဲ႕ ဒုိင္ယာရီ ”
“စမ္းေခ်ာင္းေလးရဲ႕ ဒုိင္ယာရီ ”

ထိန္းသိမ္းၾက ေစ သဘာ၀အ ေမြ ( ရုပ္/သံ ) အစီအစဥ္

ဒီတပတ္မွာ ေတာ့ “စမ္းေခ်ာင္းေလးရဲ႕ ဒုိင္ယာရီ ”ဆုိတဲ့အ ေၾကာင္းအရာေလးကို ေ၀မွ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

Add new comment

5 + 9 =

Please wait while the page is loading

“စမ္းေခ်ာင္းေလးရဲ႕ ဒုိင္ယာရီ ” | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.