ၿခံစည္းရိုးခတ္ထားေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား အပိုင္း(၁)

ထိန္းသိမ္းၾကေစသဘာ၀အေမြ" ရုပ္၊သံ အစီအစဥ္

ဒီေန႔မွာေတာ့ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးေတြေဘးက ၿခံစည္းရိုးခတ္ထားေသာ ေျမမ်ားအေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္
ဒီအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေန ည(၈)နာရီထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ၾကည့္ရႈ၊ ေ၀မွ်၊ ေ၀ဖန္ေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
Youtube - RVA Myanmar Service
Website - http://dmyanmar.rveritas-asia.org/climate-change
တို႔တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
#RVAMyanmar #Environment #Saturday8pm

Add new comment

4 + 7 =

Please wait while the page is loading