ျပႆနာထဲကလူ

              အၿမဲတမ္းစိမ္းလန္းသာယာေနတဲ့သဘာ၀ႀကီးထဲ့မွာလူဆိုတဲ့ဖန္ဆင္းခံသတၱ၀ါတစ္မ်ဳိးရိွပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္္စည္းမႈမ်ားအတြၿမဲတမ္းဆက္စပ္ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္လူဟာပတ္၀န္းက်င္မွာျဖစ္ ျပက္တဲ့သဘာပတ္က်င္ပ်က္ဆီး မႈမ်ားကိုေျဖရွင္တဲ့ ေနရာမွာ အဓိကအက်ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ပ်က္ဆီးမႈမ်ားဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့ရသလိုပဲျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈအပိုင္းမွာလည္းအားေပးကူညီဖို႔ရာကၽြန္ေတာ္လူသားမ်ားဟာလည္းအဓိကက်လွပါတယ္။  ဒါေပမဲ့လည္း။  ဒီလိုျပသနာမ်ားနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြရဲ့ဆက္ႏြယ္မႈကိုေထာက္ျပယံုသက္သက္နဲ႔ကေတာ့ကၽြန္ေတာ္ တို့ဟာသဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ပ်က္ဆီးမႈျပသနာပ်ားကိုေျဖရွင္ႏိုင္မွာမဟုပ္ပါဘူ။ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြရဲ့လက္ရိွေနပံုထိုင္ပံုမ်ားဟာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုဘယ္ေလာက္ပ်က္စည္းေနလည္းဆိုတာကိုအတြင္းက်က်ေလ့လာဖို႔ရာေဖာ္ထုပ္ၾကည့္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္။မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားရဲ့အဆိုအရကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြရဲ့အတတ္ပညာဖန္တီးတည္ထြင္ႏိုင္မႈစြမ္းအားတိုးတက္ဖြင့္ၿဖိဳးလာတာဟာလည္းတနည္းအားျဖင္သဘာ၀တရားကိုပ်က္စည္းေစတဲ့အခ်က္တခုလို႔ေထာက္ျပေနပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တိုလူသားမ်ားရဲ့တည္ထြင္စမ္းသစ္ႏိုင္မႈဟာေခတ္သစ္တခုထဲကိုေရာက္ရိွလာခဲ့ၿပီလိ႔ုဆိုရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အလ်န္အျမန္ပဲ့တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာလြန္ခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္းတဟုန္ထိုးတိုးတက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ေျပားရမယ္ဆိုရင္ ေရေႏြးေငြ႔စက္မ်ား၊ မီးရထားမ်ား၊ စကားေျပားေျကးနန္မ်ာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ ေလယ်ဥ္ပ်ံမ်ား၊ ဓါတုေဗဓာပစၥည္းမ်ားကိုထုပ္လုပ္ေသာ္စက္ရံုမ်ား၊ လက္ရိွလည္ပတ္ေနတဲ့လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ာအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုထုပ္လုပ္ေပးေသာ္စက္ရံုမ်ား၊ ခတ္မီေဆး၀ါးမ်ား၊ သတင္းဖ်န္ျခည္မႈ   နည္းပညာမ်ား၊ ယေန႔ခတ္ ေခတ္စားလာတဲ့ကြန္ျပဴတာမ်ား၊ ဒစ္ဂ်ာစ္တယ္လူအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ေနာက္ဆံုးစက္ရုပ္မ်ား၊ သက္ရိွဇီ၀မ်ဳိးရိုးဗီဇာမ်ာကိုမ်ားကိုေလ့လာၾကေသာ္ပညာရပ္မ်ား၊ အႏွျမဴထက္ေသးငယ္ေသာ္ပစၥည္းမ်ားကိုခြဲ႔စိတ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ္နည္းပညာ  အသစ္အဆန္းမ်ားစသျဖင့္တဆင့္ၿပီးတဆင့္တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းပညာတိုးတက္လာမႈမ်ားဟာေကာင္းမြန္တဲ့လမ္းညြန္ခ်က္ေတြေကာင္မြန္စြာအသံးုခ်မႈေတြရွိရင္ေတာ့အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္ဖို႔၊အိမ္တြင္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္မ်ားတိုးတက္ဖို႔၊အေဆာင္အအံုတည္ေဆာင္မႈနည္းပညာမ်ားတိုးတက္လာဖို႔၊ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြအပန္ေျဖဖို႔ရာပစၥည္းမ်ာတီထြင္ထုပ္လုပ္တာဟာလည္းေကာင္းမြန္လွတဲ့အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာလူမႈစနစ္ကိုျမင့္တင္ေပးတဲ့ခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာတင္ဆက္မႈမ်ားဖန္တီမ်ားဟာလည္းေလာကထဲ့မွာနစ္မြန္းေနသူမ်ားအတြက္စိတ္သက္သာရာရေစပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ဒီတိုးတက္မႈမ်ားဟာအားရ၀မ္းသာစရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုေခတ္အဆက္ဆက္ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားဟာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔သဘာ၀တရားမ်ားနဲ႔ကိုယ္ကိုဂိုကိုတ္ညီေအာင္ျပဳျပင္ဖန္တီးၿပီးေနထိုင္လာၾကတာဟာသဘာ၀တရားတခုျဖစ္သလို႔ပဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြရဲ့ထူးျခားတဲ့စြမး္ရည္ေက်းဇူးေတာ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ဒီသိပံၸၸံပညာေလ့လာဖြင့္ၿဖိဳးမူေတြအတြက္လည္းတည္ထြင္

ၾကသူမ်ားျပဳစုလုပ္ေဆာင္ေက်းဇူးတင္ျကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးတီထြင္ထုပ္လုပ္ခံစားတတ္တာဟာဖန္ဆင္းရွင္ဖန္ဆင္းထားတဲ့သတၱ၀ါေတြထဲ့မွာကၽြန္ေတာ္တိုလူသားဟာထိပ္ဆံုးကပဲျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ္သတတၱ၀ါမ်ားတိရစာၦန္မ်ားဟာဒီလိုခံစားတီထြင္ႏိုင္ဖို႔ရာခဲရင္းလွပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္းကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြကမာၻကိုအိုပ္စိုးထားမႈဟာသတိျပဳရမဲ့အခ်က္ေတြရိွလာပါတယ္။ အင္အားႀကီးမားလွတဲ့စြမ္းအားႀကီးမွာလွတဲ့နည္းပညာမ်ားဟာသဘာ၀တရားကိုပံုေျပာင္းသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆိုရင္အႏုျမဴစြမ္းအင္သတၱေဗဒပညာရပ္မ်ား၊ လ်န္ျမန္စြာတိုးတက္လ်ွာက္ရိွတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာမ်ား၊ သက္ရိွမ်ားရဲ့မ်ိဳးရိုးဖီဇမ်ားကို ေလ့လာသိရွိျခင္းစတဲ့စြမ္းအားရိွတဲ့နည္းပညာမ်ားဟာဂရုျပဳရမဲ့အပိုင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ဒီလို႔နည္းပညာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးေငြေျကးအင္အားလည္းတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြဟာ လက္ရိွကမာၻမွာအာဏာဆိုတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ၿပီးတြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြ ဟာလူသားအခ်င္းခ်င္းန႔ဲကမာၻမွာရွိတဲ့သတၱေလာကအားလံုးအေပၚမွာႀကီးမားလွသည္အာဏာကိုရရွိခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးအတြင္းကအသံုးျပဳခဲ့တဲ့အႏုျမဴဗံုးအပါအ၀င္အဖ်က္လက္နက္မ်ိဳးစံုကိုၾကည့္ပါ နာဇီအက်င္းစခန္းမ်ာမွာအသံုးျပဳခဲ့တဲ့လူသတ္နည္းပညာမ်ားရက္ေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာလည္းဒါထက္ပိုၿပီးအစြမ္းထက္လက္နက္မ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။  ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရဲ့လက္နက္ဂိုေထာင္မ်ားမွသိုေလွာင္ထားတဲ့လူသတ္လက္နက္မ်ားအေၾကာင္းကိုေတြးေတာၾကည့္ယံုႏွင့္သိႏိုင္ပါတယ္။ဒီလိုလက္နက္မ်ိဳးေတြဒီလိုစြမ္းအင္ေတြလူက်င့္၀တ္ႏွင္မညီတဲ့သူေတြရဲ့လက္ထဲကိုေရာက္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ေၾကာက္စရာအလြန္ေကာင္းလွပါတယ္။ ဒီလက္နက္မ်ားဟာဘယ္လိုအဆံုးသတ္သြားမွာလည္းဘယ္ေနရာမွာအသံုးခ်မွာလည္းစဥ္စားစရာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ အယူ၀ါဒေတြအၾကမ္းဖတ္မႈေတြကိုယ္ႀကိဳးရွာအစြန္းေရာက္အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာေၾကာက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဒီလိုပုဂၢဳိလ္ေတြရဲ့လက္ထဲ့ကိုဒီလို႔စြမ္းအားျပင္းလက္နက္မ်ားေရာက္ရွိသြားခဲ့မယ္ဆိုရင္အႏၱရယ္ဟာအ ်ိန္မေရြးက်ေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ဒီလိုအင္အားႀကီးလက္နက္မ်ားရိွျခင္းဟာပိုၿပီးလံုၿခံဳစိတ္ခ်တယ္လို႔ထင္္တတ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုဟာဒီလိုစြမ္းအားကိုပိုင္ဆိုင္ေလေလကၽြန္ေတာ္တြက္လံုၿခံဳမႈဟာပိုမိုကင္းမဲ့လာေလပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖ်က္အားျပင္းတဲ့လက္နက္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်ဖို႔ေကာင္းမြန္တဲ့စိတ္ဓါတ္ေတြရိွဖို႔ရာအေရးပါတယ္။ ဒီလိုနည္းပညာတိုးတက္မႈေတြနဲ႔အတူကၽြန္ေတာ္တိုလူသားေတြရဲ့အေတြးအေခၚေတြအေတြးအျမင္ေတြပါလိုက္ပါတိုးတက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့တကယ္ကိုေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးစိတ္ဓါတ္ေတြရရွိဖို႔ရာဘာသာတရားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုအေျခခံတဲ့အခ်က္ကသာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လိပ္မယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ထင္မိပါတယ္။တကယ္ေတာ့လြတ္လပ္ခြင့္ကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားဟာမိမိကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့မိမိကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ဆံုျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာဖို႔ရန္တာ၀န္ရိွပါတယ္။ လူသားထုတရပ္လံုးကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ထင္ထားၾကေပမဲ့လည္းတခါတေလးမွာတကယ္လက္ေတြ႔မွာလူတစ္စုႏိုင္ငံတစ္ခု၊လူမ်ဳိးစုတစ္ခုအတြက္ကာကြယ္ေပးဖို႔ရာျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တခါတေလမွာကၽြန္ေတာ္တိုလူသားေတြရဲ့အတတ္ပညာမ်ားဟာအရာရာကို၀ါးမ်ဳိျခင္ေသာသံမဏိလက္မ်ားႏွင့္တူတတ္ပါတယ္။ သဘာ၀တရားနဲ႔လူအမ်ားရဲ့ေကာင္းက်ိဳးကိုထည့္မတြက္ပဲေရွ႕သို႔သာခ်ီတက္လွ်ာက္တက္တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ အာဏာကိုပိုင္ဆိုင္မႈသာအဓိကထားၿပီးအရာရာကိုစိုးမိုးဖို႔ႀကံစည္တက္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္ယၡဳကဲ့သို႔တင္ျပျခင္းဟာကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြအားလံုးေက်ာက္ေခတ္ကိုျပန္သြားဖို႔ရန္ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး။နည္းပညာ၊သိပၸၸံပညာမ်ားတိုးတက္လာမႈ ဟာကၽြန္ေတာ္တိုလူသားေတြရဲ့စိုးရိမ္မႈပိုမိုၿပီျပင္ေစတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုေထာက္ျပတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုနည္းပညာမ်ားဟာ မသာမာတဲ့လူလက္ထဲ့ေရာက္သြာခဲ့မယ္ဆိုရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမာၻမွာရွိတဲ့လူသားမ်ားရဲ့စိုးရိမ္စိတ္မ်ားဟာပိုၿပီးႀကီးမားလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။သဘာ၀တရားကိုလည္းႀကီးမားစြာပ်က္စီးေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့ဟာဒီလို႔နည္းပညာမ်ားစြမ္းအားျမင့္လက္နက္မ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားမႈဟာအျခားေသာဖန္ဆင္ခံသတတၱ၀ါမ်ားနဲ့သဟဇာတျဖစ္တည္မႈအပိုင္းမွာထိခိုက္ႏိုင္ၿပီးေမတၱာတရားႏွင့္ျပန္လည္မဆန္းစစ္ဘူဆိုရင္အထိမ္းအကြပ္မဲ့ေသာအျဖစ္ကိုေရာက္ရွိသြားႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းကိုကၽြန္ေတာ္တင္ျပေပးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။တိုးတက္လာတဲ့နည္းပညာမ်ားအတတ္ပညာမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာအသံုးခ်ၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြရဲ့တစ္ဦးစီတစ္ဦးစီသဘာ၀တရားနဲ့သဟဇတျဖစ္ေအာင္ေနထိုင္ၿပီးသဘာ၀တရားကိုေလးစားကာမိမိတို႔ရဲ့ဘ၀မွာအသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္။                                  ကၽြန္ေတာ္ေဇာ္ႏိုင္ဦးပါ   

Add new comment

8 + 7 =

Please wait while the page is loading

ျပႆနာထဲကလူ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.