ေရဆိုေသာအသက္

ေရဆိုေသာအသက္

ေရရဲ႕ အေရးပါမႈနဲ႕ ေရရွိႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဝမွ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထမင္းအသက္(၇)ရက္၊ ေရအသက္ တစ္မနက္ဆိုတဲ့ စကားပံုကိုေတာ့ ၾကားဖူးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထမင္းမစားဘဲ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာႀကီး ေနလို႔ရေပမယ့္ ေရမေသာက္ရရင္ေတာ့ အခ်ိန္ခဏေလးအတြင္းမွာ အင္အားခ်ိဳ႕တဲ့ကာ အားကုန္ခမ္းခါ ခ်ိနဲ႕သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုအပူႀကီးတဲ့ ေႏြရာသီကာလမ်ားမွာဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာင္ အင္အားကုန္ဆံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  သက္ရွိမ်ားအတြက္ ေရဟာ အသက္တမွ် တန္ဖိုးရွိလွပါတယ္။ ကမၻာႀကီးရဲ႕ ၇၅%ဟာ ေရထုနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားေတြ႕ရဲ ခႏၶာကိုယ္မွာလဲ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ရဲ ၆၅%ဟာ ေရဓါတ္ မ်ားနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားပါတ.္။ ထို႔အတူ သက္ရွိမ်ားေရပါဝင္ဖြဲ႕စည္းပံုျခင္း မတူညီပါၾကပါဘူး။ တိရစၦာန္ျဖစ္တဲ့ ကြ်ဲမွာဆိုရင္ ေရပါဝင္မႈ ၇၂%ရွိပါတယ္။ ငါးေတြမွာ ၆၇%၊ ၾကက္ေတြမွာ ၇၀% အထိ ပါဝင္တာကို ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ သစ္သီးမ်ားထဲမွာ ငွက္ေပ်ာသီးမွာေတာင္မွ ေရဓါတ္ ၇၆% ပါဝင္ပါတယ္။ လူသားတို႔ရဲ႕ အစာေခ်စနစ္ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ဖို႔ အေျမႇးပါးမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာရွိတဲ့ ဆဲလ္မ်ား ရွင္သန္ဖို႔ ဒီေရဓါတ္ကဘဲ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အေရျပားေအာက္မွာရွိတဲ့ ေခြ်းေပါက္မ်ားရဲ႕ေအာက္ေျခ ေခြ်းကေန ေရကို စုပ္ထားၿပီး ပူအိုက္တဲ့ရာသီမွာ ေခြ်းအျဖစ္နဲ႕ ေရျပန္တဲ့သေဘာမ်ိဳး ျပန္ၿပီး ထုတ္ေပးတတ္တယ္။

ေရဟာ ဒီလိုအသက္ရွင္လႈပွ္ရားဖို႔ တိုက္႐ိုက္ကူညီ႐ံုတင္မကဘဲနဲ႕ သြယ္ဝိုက္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ မွာလဲ ကူညီေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရခ်ိဳ ၇၀% ကို သီးႏွံမ်ားထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ထုတ္ယူသံုးစြဲေနပါတယ္။ အစားအစာ ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေရဟာမပါမျဖစ္ အေရးႀကီးပါတယ္။ စပါးတစ္ဧက တစ္ရာသီအတြက္ ေရခ်ိဳ ပမာဏ ၁၃၅၆၈၉၄ ဂါလံ လိုအပ္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ထားရွိပါတယ္။ ထို႔အတူ ေနထိုင္မႈကိစၥတိုင္းမွာလဲ ေရခ်ိဳပမာဏမ်ားစြာကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။ စားဖို႔ေသာက္ဖို႔ ခ်က္ျပဳတ္တာကေန၊ အဝတ္အစား ေလ်ာ္ဖြတ္၊ တိုက္ခြ်တ္စတဲ့ သန္႔ရွင္းေရးကိစၥမ်ားအထိ ေရခ်ိဳဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားအတြက္ အလြန္အဖိုးတန္လွတဲ့ သာဘာဝရဲပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖိုးတန္တဲ့ သဘာဝကေန ရရွိလာတဲ့ သယံဇာတဟာ မကုန္ခမ္းႏိုင္တဲ့ အရာမဟုတ္ပါဘူး။ ေရဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေရခ်ိဳႏွင့္ေရငန္ရွိပါတယ္။ ေရခ်ိဳကဘဲ လက္ရွိမွာအသံုးက်ၿပီး ပမာဏအားျဖင့္ နည္းပါလွပါတယ္။ ကမၻာ့ေရထုပမာဏရဲ႕ ၂.၅%ဘဲရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၉၇.၅%ကေတာ့ ေရငန္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရခ်ိဳပမာဏထဲမွာ ၁.၉၇%ဟာ ေရခဲေတာင္၊ ေရခဲျမစ္မ်ားရဲ႕ ပမာဏျဖစ္ၿပီူး   ဝ.၅%ကေတာ့ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ ဝ.၃%ကေတာ့ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအိုင္မ်ား ေရကန္မ်ားမွာရွိတဲ့ ေရပမာဏဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပမာဏကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသားေတြသံုးစြဲေနရတဲ့ ေရပမာဏကို ခန္႔မွန္းမိမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အလြန္နည္းတဲ့ ပမာဏဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုအေရးႀကီးတဲ့ ေရခ်ိဳသယံဇာတကို ကြ်န္တာ္တို႔ မျဖဳန္းတီးဘဲ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သင့္လွပါတယ္။

ကမၻာအရပ္ေဒသ အခ်ိဳ႕ေနရာေတြဟာ သန္႔ရွင္းတဲ့ ေရေကာင္းေရသန္႔ ေကာင္းစြာ မရရွိၾကပါဘူး။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ရဲ႕ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ကမၻာ့လူဦးေရ သန္း ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္ဟာ ေသာက္သံုးေရ မရရွိမႈ၊ ေနာက္သန္း ၃၄၀ဝ ခန္႔ဟာ ေရခ်ိဳရရွိမႈ မျပည့္ဝမႈေတြနဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရတယ္လို႔ ေတြ႕ရွိေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ရင္ေတာ့ ေရျပႆနာဟာ ပိုမိုႀကီးထြားလာႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကမၻာ့လူဦးေရ တိုးတက္လာတဲ့အတြက္ ေရလိုအပ္မႈဟာလည္း တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေရရရွိမႈ နည္းပါးသြားပါက ကြ်န္ေတာ္ ေစာေစာက တင္ျပခဲ့တဲ့ ေရနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ လူေတြႏွင့္ သက္ရွိတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္မႈေတြကို ထိခိုက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူသားေတြအသံုးျပဳလို႔ ေလ်ာ့သြားတဲ့ ေရခ်ိဳမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးတာဟာ ထုထည္ ႀကီးမာလွတဲ့ ေရငန္ျဖစ္တဲ့ ပင္လယ္သမုဒၵရာႀကီးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပင္လယ္ျပင္က ေရေငြ႕ပ်ံျခင္းဟာ ေရခ်ိဳပမာဏ ကို အဓိက ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ေရေငြ႕ျပန္ၿပီး မိုးရြာခ်ရာမွ ၈၀%က ပင္လယ္မွာ ျပန္ၿပီး မိုးအျဖစ္ရြာခ်ၿပီး ၂၀%ကဘဲ ကုန္းေျမဘက္သို႔ က်ေရာက္ရြာခ်တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမိုးအျဖစ္နဲ႕ ရြာခ်လိုက္တဲ့မိုး ေရမ်ားဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ေရခ်ိဳသံယံဇာတကို ျပန္ေပးပါတယ္။ ပင္လယ္ထဲသို႔ ျပန္လည္ စီးဆင္းသြားတာရွိသလို ေျမႀကီးထဲကို စိမ့္ဝင္သြားၿပီး ေျမေအာက္ေရအျဖစ္ တည္ရွိေနတာလဲရွိပါတယ္။ ပူျပင္ေျခာက္ေသြ႕မိုးေရမရႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားမွာ ဒီေျမေအာက္ေရဟာ အက်ိဳးရွိလွပါတယ္။ ျပန္လည္ထုတ္ယူသံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္။ မိုးေရမ်ားဟာ ေျမလႊာမွတဆင့္ စိမ့္ၿပီး ေရေငြ႕မျပန္ႏိုင္ေသာ ေရလႊာေအာက္အထိ စိမ့္ဝင္သြားၿပီး ေရခ်ိဳအျဖစ္ ထူေထာင္ထားတဲ့ ေရေအာက္လႊာႏွင့္ ေပါင္းခါ စိမ့္စမ္းေရမ်ားကို စီးထြက္ေစပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆင္ျခင္တံုတရား မဲ့စြာ ေျမေအာက္ေရကို ထုတ္ယူသံုးစြဲမယ္ဆိုရင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ေျမေအာက္ေရလႊာဟာ နိမ့္က်ၿပီး အခ်ိဳ႔ေနရာမွာ ခမ္းေျခာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုဆို ေျမေအာက္ေရ သယံဇာတဆံုး႐ံႈးခါ ကမ္း႐ိုးတမ္း ေဒသမ်ားမွာ ပင္လယ္ ဆားငန္ေရမ်ားဝင္ျခင္း၊ ပူျပင္းေသာ ေဒသမ်ားမွာ ေျမေအာက္ေရေလ်ာ့က်၍ ေျမဆီလႊာ ခမ္းေျခာက္ၿပီး၊ သဲကႏၱာရမ်ား ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာၿပီး ဥတုမမမွန္တဲ့ ကာလေတြမွာ ပိုလို႔ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေဂဟစနစ္ဖ်က္ေစဖို႔၊ ေရအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းဖို႔၊ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္စီ ေရခ်ိဳသံုးစြဲမႈကို လိုအပ္တာထက္ ပိုမိုၿပီး အလြဲသံုးစားမလုပ္မိဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

အသံုးႏွင့္အျဖဳန္းကို သတိယွဥ္ခါ တျဖည္းျဖည္းလိုအပ္လာေနတဲ့ ေရလိုအပ္ခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ သဘာဝတရားကို ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္း ေပးလိုက္ရပါတယ္။

Please wait while the page is loading