ဧရာ၀တီ၊ခ်င္းတြင္း၊စစ္ေတာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ေရခ်ိဳသယံဇာတမ်ား

 
"ထိန္းသိမ္းၾကေစသဘာ၀အေမြ" ရုပ္၊သံ အစီအစဥ္

ဒီတစ္ပါတ္မွာေတာ့
"ဧရာ၀တီ၊ခ်င္းတြင္း၊စစ္ေတာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ေရခ်ိဳသယံဇာတမ်ား" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူသံုးစြဲဖို႔ရန္ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းဟာ အနာဂတ္အတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ ရရွိဖို႔ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏိုင္မလား ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေန ည(၈)နာရီထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ၾကည့္ရႈ၊ ေ၀မွ်၊ ေ၀ဖန္ေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
Youtube - RVA Myanmar Service
Website - http://dmyanmar.rveritas-asia.org/climate-change
တို႔တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
#RVAMyanmar #Environment #Saturday8pm

Add new comment

1 + 8 =

Please wait while the page is loading

ဧရာ၀တီ၊ခ်င္းတြင္း၊စစ္ေတာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ေရခ်ိဳသယံဇာတမ်ား | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.