သက္ရွိမ်ားႏွင္႔မ်ိဳးတုံးမွုအႏၱရာယ္

 

သက္ရွိမ်ားနဲ႔ မ်ဳိးတုန္းမႈအႏၱရာယ္

 

မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ  - - -

အပတ္စဥ္တိုင္း တင္ဆက္ေပးေနက် ထိန္းသိမ္းၾကေစ သဘာ၀ အေမြဆိုတဲ့ က႑ေလးေရာက္ရိွလို႔ လာခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ သက္ရိွမ်ားနဲ႔ မ်ဳိးတုန္းမႈ အႏၱရာယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို တင္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ - -  ယေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမာၻဟာ အနာဂါတ္ကို သတိထားရမဲ့ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သယံဇာတေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေလာဘသားေတြရဲ႕ အဆင္ျခင္မဲ့ ထုတ္ယူသံုးစြဲမွုေတြကို ခံေနရပါတယ္။ ဒီလိုပုံစံနဲ႔သာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သယံဇာတမ်ားဟာ လံုးပါးပါးၿပီး ကမာၻေပၚမွာရိွတဲ့ သက္ရိွမ်ဳိးႏြယ္စုသတၱ၀ါမ်ားကလည္း မ်ဳိးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြအေပါင္းတု႔ိခင္ဗ်ာ -  -  - ဒီလိုမ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္မႈေတြထဲမွာ သစ္ေတာထြက္ ဇီ၀မ်ဳိးကြဲ မ်ားစြာလဲပါ၀င္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေရတိုစီမံကိန္းမ်ား ကိုဘဲၾကည့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့ အတြက္ ေရရွည္မွာ ပ်က္စီးမႈေတြ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို သတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွမွာ သစ္ေတာမ်ားျဖဳန္းတီးလာမႈဟာ ဆိုးရြားလွပါတယ္။ သစ္ေတာမ်ားျဖဳန္းတီးျခင္းဟာ သစ္ေတာကို မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစြာကို ထိခိုက္သြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို သစ္ေတာမ်ားဆံုး႐ံႈးျခင္းကေန လူတို႔နဲ႔သက္ရိွတို႔အတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ အစားအစာမ်ား ေဆးဘက္၀င္တဲ့ အပင္မ်ား၊ အျခားသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားဆံုး႐ံႈးရပါတယ္။ ဒါကို သတိျပဳသင့္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားအခ်ဳိ႕ဟာ အပင္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သက္ရိွသတၱ၀ါအမ်ဳိးမ်ဳိးကို မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်ၾကပါတယ္။ အျမတ္ထုတ္ရန္သက္သက္အတြက္သာၾကည့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကတာေတြရွိတယ္။ ဒါဟာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ သတၱ၀ါတိုင္းဟာ သူႏွင့္ကိုက္ညီတဲ့အက်ဳိးျပဳ တန္ဖိုးေတြရိွေနပါတယ္။ ကမာၻႀကီးက အငယ္ဆံုးေသာ သတၱ၀ါငယ္ေလးတစ္ခု၊ တစ္ေကာင္ကအစ သူ႔တန္ဖိုးႏွင့္သူတည္ရိွေနျပီးသာျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ - -  ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းဆိုသလို ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သစ္ပင္မ်ဳိးႏြယ္မ်ားႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ဳိးႏြယ္မ်ား မ်ဳိးတံုးေပ်ာက္ကြယ္ရလ်က္ရိွေနပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာလူတို႔မွတ္တမ္းမတင္မွီမ်ားပင္ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ႔ရျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေပ်ာက္ ဆံုးသြားၾကေသာ မ်ဳိးစိပ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ေတြ႕ႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုအပင္မ်ဳိးႏြယ္စုေတြ သတၱ၀ါေတြ ေသဆံုးရျခင္းရဲ႕ လက္သည္တရားခံဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီသစ္ပင္မ်ဳိးႏြယ္ေတြ၊ ဒီသတၱ၀ါေလးေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ဦးစီပုိင္ဆုိင္ ထားတဲ့အရာေတြမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ သဘာ၀တရားႀကီးတစ္ခုျဖစ္သလို၊ သူ႔ဟာသူ အဆက္ အစပ္နဲ႔လည္ပတ္ေနတဲ့သယံဇာတ၊သံသရာတစ္ခု လဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားရဲ႕အတၱ ေတြေၾကာင့္ ဒီသဘာ၀တရားဟာတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လံုးပါးပါးလာခဲ့ျပီပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ျမင္ေန တဲ့သဘာ၀တရားမွာ တစ္ခုခုခ်ဳိ႕ယြင္းရင္ေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေတြ႕မျမင္ႏိုင္ေသာ မိႈမ်ား၊ ပင္လယ္ေရေမွာ္မ်ား၊ ပိုးပြားေလးမ်ား၊ တြား သြားသတၱ၀ါငယ္ေလးမ်ား၊ ေနစဥ္ဆံုး႐ံႈးလ်က္ရိွေနပါတယ္။ သဘာ၀တရားႀကီး၊ ပံုမွန္ခ်ိတ္ဆက္လႈပ္ ရွားေနဖို႔ရန္ ဒီသတၱ၀ါေလးမ်ားလိုအပ္လ်က္ရိွေနပါတယ္။ ပံုမွန္အေျခအေနမွာ သတိျပဳဖို႔ မလိုေပ မဲ့ ေဒသအတြင္းမွာ ကယက္႐ိုက္ေစမဲ့ ကိစၥေတြလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ -  ေအာက္ဆံုးအဆင့္ လယ္ကြင္းထဲမွာ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားစြာေသာ ဇီ၀ပိုးမႊားမ်ားကို ေသဆံုးေစႏိုင္ပါတယ္။ မေသဆံုးေသာ သတၱ၀ါမ်ားဟာ ကိုယ္ခံစြမ္းအားျမင့္တက္လာၿပီး၊ စြမ္းအားေတြျမင့္တက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ လူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြဟာ တခါတေလမွာ သဘာ၀တရားကို ပံုမွန္လည္ပတ္မႈကေန ေႏွာင့္ေႏွးေစတတ္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ - - - ဒီလို ဓါတုေဆး၀ါးမ်ားကို သံုးစြဲမႈဟာ သတၱေလာကမွာ ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ပိုးသတ္ေဆးပုလင္းအဖံုး၊ တစ္ဖံုး ဟာ မ်ားစြာေသာ သက္ရိွမ်ားကို ေသဆံုးေစႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မိတ္ေဆြအင္းဆက္မ်ား ႏွင့္ ငွက္မ်ားဟာလဲ ဒီနည္းနဲ႔ဘဲ ေသဆံုးၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ သတၱဇီ၀ သံသရာကြင္းဆက္မွာ ဒီေသဆံုးသြားၾကရေသာ သတၱ၀ါတို႔ရဲ႕ ေနရာမွာအစားတိုး၀င္ေရာက္ဖို႔ရာ ခက္ခဲ႔မႈေတြ ရိွသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြ သတိျပဳ ဆင္က်ဥ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြအေပါင္းတိုခင္ဗ်ာ  - - - - - တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြက်င္သုံး လည္ပတ္ေနတဲ့ အျဖစ္ေတြ ဟာ မွ်မွ်တတစဥ္းစားဆင္ျခင္တာထက္ မိမိရဲ႕ စီးပြားေရး၊ မိမိတို႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတၱအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ တိုးတက္လာေနတဲ့နည္းပညာမ်ားကလည္း လူသားမ်ဳိးႏြယ္ရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ဘဲ ျဖစ္ၿပီး ကမာၻႀကီးရဲ႕သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲမႈကို အေျချပဳ လုပ္ေဆာင္ၾကတာတို႔ေတြ႕ရပါတယ္။ ထုတ္ယူသံုးစြဲမွုကေတာ့၊ အနည္းနဲ႔အမ်ားရိွေပမဲ့ အနာဂါတ္ကမာၻအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀ တရားရဲ႕ အလွပမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေစမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လူသားေတြဟာ အလွအပမ်ားကို ႀကိဳက္ၾကပါတယ္။ သဘာ၀ရဲ႕ အလွတရားမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားတဲ့ အလွပမ်ားႏွင့္ အစားထိုးၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ပယ္ရွင္းလိုက္တဲ့ မူရင္းသဘာ၀တရားအလွမ်ားဟာ မူလအတုိင္း ျပန္လည္လန္းဆန္းဖို႔ ခက္ခဲသြားမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ တကယ့္သဘာ၀ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ အလွ တရားေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ  -  ေတာင္မ်ားကို ၿဖိဳၿပီး ရွုခင္းသာေတာင္ေပၚစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္တာမ်ဳိး၊ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ပိတ္ၿပီး အလွအပန္းေျဖစခန္းမ်ားတည္ေဆာက္မႈမ်ဳိး၊ သစ္ပင္မ်ားကို ပံုသြင္းျပဳျပင္ တာမ်ဳိးေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။

တခါတေလမွာ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားမႈေတြက ပိုမိုးဆိုးပါတယ္။ ဒါေလကေတာ့ ဘာမွမဟုတ္ ပါဘူးကြာ။ ဘာမွ်မျဖစ္ပါဘူးကြာ၊ စသည္ျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ ေတြးၾကတာေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ အမ်ား ေသာအားျဖင့္ လူေတြဟာ သတၱ၀ါငယ္မ်ားႏွင့္ အဆင္႔နိမ့္အပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ဥပကၡာျပဳၾကတာမ်ား ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ဆက္စပ္မႈမရိွလို႔လဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ စီမံကိန္းႀကီး မ်ားေရးဆြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသြားဟိုင္းေ၀းလမ္းမႀကီးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဥယ်ာဥ္ၿခံႀကီးမ်ားကို ဧကမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သဘာ၀စာက်က္ေျမမ်ားကို ၿခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းလြဲေစျခင္း၊ ဆည္ႏွင့္ေရကာတာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္ျဖင္႔ျဖစ္ပါတယ္ ဒီလိုသဘာ၀ တရားမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္းဟာ ေတာေတာင္သဘာ၀ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားပ်က္စီး လာတတ္ျပီး ဒီေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့တိရစာၦန္မ်ားအတြက္ ေနစရာမရိွျခင္း၊ တစ္ကြဲတစ္ ျပားဆီျဖစ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ မသြားမလာဘဲေနရျခင္း၊ သဘာ၀က်က္စားရာေနရာမ်ား ေပ်ာက္ သြားေသာေၾကာင့္ စားေသာက္က်က္စားရာမ်ားဆံုး႐ံႈးသြားျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြေၾကာင့္ အက်ဳိး ဆက္အေနနဲ႔ တိရစာၦန္မ်ား မ်ဳိးတံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားရ တတ္ပါတယ္။ ေျပာင္းေရႊ သြားရတက္ပါတယ္။

 

မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္ယခုတင္ျပေနတဲ့ေဆာင္းပါးေလးမွပါ၀င္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာ မ်ားဟာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ Lordato Si ကမာၻ ေျမစိမ္းလန္းစိုေျပရမည္ ဆိုတဲ႔ စာခၽြန္ေတာ္ ပါ အခ်ိဳအခ်က္မ်ား ကို ကိုးကားေဖၚျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြအေပါင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းေပးလိုက္ရ ပါတယ္။ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေဇာ္ႏိုင္ဦးပါ။

Add new comment

3 + 0 =

Please wait while the page is loading

သက္ရွိမ်ားႏွင္႔မ်ိဳးတုံးမွုအႏၱရာယ္ | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.