မညီမွ်မႈမ်ား အပိုင္း(၂)

မိတ္ေတြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာအပတ္စဥ္တိုင္းတင္ဆက္ေပးေနက် ထိန္းသိမ္းက်ေစသဘာ၀အေမြဆိုတဲ့က႑ေလးေရာက္ရိွလို႔လာ ခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ ဒီတစ္ပတ္မွာလည္း မညီမွ်မႈမ်ားဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုဘဲဆက္လက္ၿပီး တင္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ သဘာ၀ တရားပ်က္စီးမႈေတြနဲ႔အတူ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ မညီမွ်မႈေတြ ဆိုးရြားပါတယ္။ သယံဇာတမ်ားကို လူနည္းစု၊ လူတစ္ခုကသာ ထုတ္ယူသံုးစြဲၾကၿပီး၊ က်န္တဲ့လူတန္းစားမ်ားကေတာ့ ေရေဘးဒုကၡမ်ား၊ သဘာ၀တရားညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တခါတေလမွာ ဒီလိုမတရားမႈေတြ၊ မညီမွ်မႈေတြ ထုတ္ေဖာ္ဖို႔ရာကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ မစဥ္းစားဘဲနဲ႔ လူဦးေရတိုးပြားမႈကိုပဲ အျပစ္တင္တတ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္မွာရိွတဲ့ ပဋိသေႏၶတားဆီးမႈေတြ ေမြးဖြားမႈႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ရာ ႀကိဳးစားမႈေတြ ေတြ႕ႀကံဳေနရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ လူအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ျပႆနာမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က်ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ရာ ျငင္းဆိုလိုက္တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ ဒီလိုေျပာဆိုမႈေတြဟာ လက္ရိွအသံုးျပဳေနတဲ့မတူညီေသာ ခြဲေ၀မႈေတြ ကို ကာကြယ္ေျပာဆိုတတ္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ခံလိုက္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ လူနည္းစုအခြင့္အေရးရရိွသူမ်ား၊ သံုးစြဲႏုိင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ဒီပုဂိၢဳလ္မ်ားကို အခြင့္အေရးေပးလိုက္တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားေတြ ရရိွေနတဲ့ စားနပ္ရိကၡာရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ဟာ လႊင့္ပစ္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပိုလွ်ံတာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ သြန္ပစ္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးလ်က္ရိွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာရိွတဲ့ ေဟာ္တယ္ႀကီးမ်ား၊ သူေဌးသူၾကြယ္အိမ္မ်ားကေန စြန္႔ပစ္ၾကတဲ့ ထမင္းက်န္၊ ဟင္းက်န္မ်ား၊ စားဖို ေဆာင္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားဟာ ဒုနဲ႔ေဒးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစြန္႔ပစ္မႈဟာ တရားသေဘာနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဆင္းရဲသားငတ္မြတ္ေသာ လူတန္းစားမ်ားထံကေန ရယူသံုးစြဲေနျခင္းေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာရိွတဲ့ သဘာ၀ကေပးတဲ့ လက္ေဆာင္မ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားတိုင္းနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ လူသားတိုင္း ပိုင္ဆုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တစ္ခု တင္ျပပါရေစ၊ ဟိုအရင္သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္မ်ားဆီက ေတာ္၀င္ပန္းလို႔ တင္စားၾကတဲ့သဇင္ပန္း၊ ဒီသဇင္ပန္းဟာ နန္းတြင္းသူ/ နန္းတြင္းသားေတြဘဲ သက္ဆုိင္ၿပီး ပန္ဆင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္လူတန္းစားေတြ ပန္ဆင္မယ္ဆိုရင္ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္သင့္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ဒါဟာ သဘာ၀တရားက သတ္မွတ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ သဘာ၀တရား ကေတာ္၀င္သဇင္ပန္းကို ဘယ္သူကျဖင့္ ပန္ရမယ္။ ဘယ္သူေတာ့ျဖင့္မပန္ရဘူးဆိုၿပီး ပြင့္ဖူးလာခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ သံုးစြဲမႈ မညီမွ်မႈေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယခင္ေခတ္မ်ားဆီက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာလည္း ဒါမ်ဳိးေတြ ဆက္လက္ရိွေနပါေသးတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာ ပိုၿပီးဆိုးတဲ့အခ်က္ေတြလည္း မ်ားစြာရိွပါ တယ္။ ေရွးအခါ လူအမ်ားအသံုးျပဳခဲ့ၾကတဲ့ အင္းေတြ၊ အိုင္ေတြ၊ ေခ်ာင္းေတြ၊ ေျမာင္းေတြဟာ အခုခ်ိန္မွာ သာမန္လူတန္းစားတစ္ဦး အတြက္ ငါးမဖမ္းရ၊ ငါးမမွ်ားရ၊ စတဲ့ပညတ္ခ်က္ေတြရိွေနပါတယ္။ ထို႔အတူ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ ေတာေတာင္မ်ား၊ အျခားအျခားေသာ သဘာ၀တရားမ်ားဟာလည္း အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပိုင္ဆိုင္တဲ့အရာေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ာ တစ္ဆက္တည္းမွာ သတိျပဳရမယ့္အခ်က္တစ္ခုရိွပါတယ္။ ဒါကေတာ့ မိမိတို႔ႏုိင္ငံအတြင္းမွာရိွတဲ့ လူဦးေရထူထပ္မႈ၊ မညီမွ်တဲ့ေနရာမ်ားကို သတိျပဳဖို႔ရန္ လိုပါတယ္။ ေဒသအတြင္းမွာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲမႈ ႐ုတ္တရက္ျမင့္တက္ခ့ဲတဲ့အခါမွာ အေျခအေနေတြဟာ ႐ႈပ္ေထြးသြားႏိုင္ပါတယ္။ မညီမွ်ေသာ လူတန္းစားမ်ားအတြင္းမွာ ကြာဟမႈေတြ ပိုၿပီးဆိုးရြားသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ခ်င္းေတာင္ေဒသ၊ ခ်င္းေတာင္ေဒသမွာ ေရႀကီးမႈ၊ ေျမၿပိဳက်မႈေတြျဖစ္ၿပီး လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ ပ်က္ေတာက္ခဲ့ကာ ဆန္တစ္အိတ္ရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ အဆမတန္တက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဒုကၡေတြ၊ ပဋိပကၡေတြႀကံဳေတြ႕ရတိုင္းမွာ ဆင္းရဲသား လက္လုပ္လက္စားလူတန္းစားမ်ားဟာ ပိုမိုခက္ခဲသြားတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ကုန္ပစၥည္းကိုသိုေလွာင္ထားႏုိင္သူမ်ား၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာသူမ်ားကေတာ့ ဒီအခြင့္အေရးအေပၚမွာ အသံုးခ်ၿပီးပိုမိုခ်မ္းသာ သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဆင္းရဲသား လူနင္းျပားမ်ားကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ဟာ ပိုမိုဆိုးၿပီးဆင္းရဲတြင္းနက္သြားေစပါတယ္။ ဒီဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈဟာ တိုင္းျပည္အတြင္းမွာတင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေဒသအတြင္းမွာတြင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တိုင္းျပည္တစ္တိုင္းျပည္ႏွင့္တစ္တုိင္းျပည္ ျပည္နယ္ တစ္ခုႏွင့္ျပည္နယ္တစ္ခု ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ခ်မ္းသာေသာ ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ လက္ရိွဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံမႈဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားမညီမွ်မႈေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ ေတြ႕ႀကံဳရႏုိင္ပါတယ္။ သဘာ၀သယံဇာတသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနတဲ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ လက္ရိွမွာ ရိွသမွ်ကို ထုတ္ေရာင္းေနရတဲ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေၾကြးမွီမ်ားအလြန္တင္ရိွ ေနတဲ့ႏုိင္ငံမ်ား၊ ေနာက္ေၾကြးရွင္ႏိုင္ငံမ်ားစသည္ျဖင့္ ကြာဟမႈေတြမ်ားစြာရိွေနပါတယ္။ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သတၱဳတြင္းမ်ားမွာ သုံးတဲ့ မာက်ဴလီေက်ာက္၊ ေဒသခံမ်ားဟာ ဒုကၡေရာက္ၾကသလိုဘဲ ေၾကးနီသတၱဳတူးေဖာ္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ဟာလည္း ထို႔အတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွကမာၻတစ္၀ွမ္းေလထုအတြင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုတ္လႊတ္ခဲ့တဲ့ဓါတ္ေငြ႕မ်ားရဲ႕ အေျခ အေနကိုဘဲ အရင္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ဒါဟာအေရးတႀကီးသံုးသပ္ရမယ့္အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ အပူႀကီးမႈမ်ား၊ မိုးေခါင္မႈမ်ား၊ စတဲ့ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေတြေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ မ်ားစြာ ထိခိုက္ရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား မွာရိွတဲ့ စက္႐ံုမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕စက္႐ံုမ်ားကေန စြန္႔ပစ္တဲ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာမ်ားမွာ လာေရာက္စြန္႔ပစ္ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ဆိုးရြားလွပါတယ္။ ေနာက္မိမိတို႔ႏိုင္ငံမွာ လူထုကဆန္႔က်င္လို႔ မတည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ စက္႐ံုမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွာ လာေရာက္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ဒီလိုစက္႐ံုမ်ား၊ ပိတ္သိမ္းၿပီးမိမိတို႔ႏိုင္ငံကို ျပန္သြားၾကတဲ့အခါမွာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေလထုညစ္ညမ္းမႈျပႆနာမ်ား ေနာက္လူမႈေရးဆုိင္ရာျပႆနာေပါင္း မ်ားစြာ ခ်န္ထားခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ားကို အစြဲျပဳေနထိုင္ၾက ေသာၿမိဳ႕ရြာမ်ားကြယ္ေပ်ာက္သြားတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕သယံဇာတမ်ားလည္း ကုန္ခမ္းသြားတတ္ပါတယ္။ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးသြား ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားထိခိုက္ျခင္း၊ သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ မူလေျမအေနအထားမ်ားပ်က္စီးၿပီး ခ်ဳိင့္၀ွမ္းမ်ား၊ တြင္းႀကီးမ်ား၊ ေတာင္ပံုရာပံုေျမစာပံုမ်ား၊ ေျမစာပစ္က်င္းမ်ား၊ ပိတ္ဆို႔သြားေသာ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ေနာက္ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းဖို႔ရာခက္ခဲတဲ့ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စသည္ျဖင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေပါင္းမ်ားစြာကို ေဒသခံေတြႀကံဳေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ဒါေတြ ကေတာ့ အက်ဳိးအျမတ္ရရိွသူေတြ ရယူထြက္ခြာသြားၾကၿပီး၊ ေဒသခံမ်ားဆက္လက္ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ဆိုးက်ဴိးေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာ ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ေငြေၾကးအေပၚအျမတ္ထုတ္မႈေတြဟာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားဟာ ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္းျဖင့္ အျခား ေသာႏိုင္ငံမ်ားအေပၚမွာ ၾသဇာေပးႏုိင္သလို ခ်ဳပ္ကိုင္ျခယ္လွယ္ႏိုင္တာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ အတိုးမ်ားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဟာ ဆင္းရဲတြင္းကေန မထြက္ႏုိင္ဘဲ မိမိတို႔ေခ်းထားတဲ့ ႏိုင္ငံအေပၚမွာ ပိုမိုအားကိုးရတဲ့အေျခအေနကိုျဖစ္ေစပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက်ေတာ့လည္း မိမိတို႔ရဲ႕ ခ်မ္းသာမႈအတြက္ တစ္ျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ သယံဇာတမ်ား၊ သစ္ေတာမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကို ေပါေခ်ာင္ေကာင္း၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိးပစ္ျခင္း၊ နစ္နာေစျခင္းေတြရိွပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း မိတ္ေဆြ စနစ္တက်ေကာင္းမြန္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိးေခါင္းပံုျဖတ္၊ အျမတ္ႀကီးစားမႈမ်ဳိးေတြကို တားျမစ္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ ယခုကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးေလးဟာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရစ္စစ္အရွင္သူျမတ္ ၂၀၁၅ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ Laudato Si’ ဤကမာၻေျမစိန္းလန္းစိုေျပရမည္ဆိုတဲ့ စာခၽြန္ေတာ္ကေန ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားတာပါဘဲျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္း လည္း တရားမွ်တမႈကိုလက္ကိုင္ထားၿပီးသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေဇာ္ႏိုင္ဦးပါ။

Add new comment

7 + 13 =

Please wait while the page is loading