ပလတ္စတစ္ အပိုင္း(၅)

" ထိန္းသိမ္းၾကေစသဘာဝအေမြ " အစီအစဥ္ (ရုပ္၊သံ)
ဒီတပတ္မွာေတာ့ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနတဲ့ ပလတ္စတစ္ေတြဟာ ဘယ္လို အဆိပ္ျဖစ္ႏိုင္လဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို "ပလတ္စတစ္အဆိပ္ အပိုင္း 5" အေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေနေန႔ ညေန ၈နာရီတြင္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ေစာင့္ေမ်ွာ္ၾကည့္႐ႈေဝမ်ွၾကဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
#Environment #RvaMyanmar #Saturday8pm

Add new comment

3 + 2 =

Please wait while the page is loading