ပလတ္စတစ္အဆိပ္ အပိုင္း(၃)

" ထိန္းသိမ္းၾကေစသဘာဝအေမြ " အစီအစဥ္ (ရုပ္၊သံ)
ဒီတပတ္မွာေတာ့ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနတဲ့ ပလတ္စတစ္ေတြဟာ ဘယ္လို အဆိပ္ျဖစ္ႏိုင္လဲဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို "ပလတ္စတစ္အဆိပ္ အပိုင္း ၃" အေနနဲ႔ ကေလးေတြကို တိုက္တဲ့ ႏို႔ဗူးေတြမွာ ဘယ္လို အဆိပ္ေတြပါ၀င္ေနလဲဆိုတာကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေနေန႔ ညေန ၈နာရီတြင္ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။ ေစာင့္ေမ်ွာ္ၾကည့္႐ႈေဝမ်ွၾကဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

Add new comment

4 + 1 =

Please wait while the page is loading

ပလတ္စတစ္အဆိပ္ အပိုင္း(၃) | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.