စစ္ပြဲျကီးမ်ား

ထိန္းသိမ္းၾကေစ သဘာ၀အေမြ ( ႐ုပ္/သံ)အစီအစဥ္
ဒီတပတ္မွာေတာ့ “စစ္ပြဲႀကီးမ်ား ”
ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
တင္ဆက္/တည္းျဖတ္ - ေဇာ္နိုင္ဦး

Add new comment

2 + 0 =

Please wait while the page is loading

စစ္ပြဲျကီးမ်ား | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.