အမွတ္စဥ္ (၈) တရားေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားျခင္း

အမွတ္စဥ္ (၈) တရားေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားျခင္း
Fr. Bosco Bo Bo
2.9.2018
Sacred heart Cathedral
Mandalay

Add new comment

4 + 13 =

Please wait while the page is loading