အမွတ္စဥ္ (၈) တရားေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားျခင္း

အမွတ္စဥ္ (၈) တရားေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားျခင္း
Fr. Bosco Bo Bo
2.9.2018
Sacred heart Cathedral
Mandalay

Add new comment

6 + 0 =

Please wait while the page is loading

အမွတ္စဥ္ (၈) တရားေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားျခင္း | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.