အမွတ္စဥ္ (၁၅) တရားေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားျခင္း အျပစ္ ( အပိုင္း -၂)

အမွတ္စဥ္ (၁၅) တရားေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားျခင္း အျပစ္ ( အပိုင္း -၂)

Rev. Fr.Richard Hla Min Oo

Mandalay Archdiocese

Add new comment

3 + 11 =

Please wait while the page is loading

အမွတ္စဥ္ (၁၅) တရားေဒသနာေတာ္ေဟာၾကားျခင္း အျပစ္ ( အပိုင္း -၂) | Radio Veritas Asia

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.