ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ တရားေဒသနာေတာ္ေဟာျကားျခင္း အမွတ္စဥ္ (7) Part II

ဘုန္းဘုန္းဒိုးမနစ္ဦးၿဂိဳဟ္တု

ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ တရားေဒသနာေတာ္ေဟာျကားျခင္း အမွတ္စဥ္ (7)
"ခရစ္ေတာ္၌ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ အသက္တာ''
ဘုန္းဘုန္းဒိုးမနစ္ဦးၿဂိဳဟ္တု
(5 August, 2018) Part II
Mandalay Cathedral

Add new comment

1 + 12 =

Please wait while the page is loading